پیرامون شفافیت


آسیب‌ها و مخاطرات مخاطرات استفاده نادرست و آسیب‌های استفاده‌ی نابجا چیستی تعاریف شفافیت، مؤلفه‌های اصلی، مفاهیم نزدیک و مرتبط موارد استثناء بحث و گفت و گو پیرامون موارد استثناء در شفافیت پژوهش در این دسته‌بندی به مسائل پژوهشی حوزه شفافیت میپردازیم. مثل جمع‌آوری و معرفی مقالات و کتب و… چرایی ضرورت‌ها، فواید، اهمیت‌ها ترویج ایده‌هایی برای ترویج و توسعه گفتمان شفافیت حقوقِ شفافیت گفت‌وگو در رابطه قوانین مرتبط با شفافیت و نگاه شفافیتی به قوانین. مبانی حقوقی-قانونی؛ دینی-اسلامی؛ عقلی-نقلی؛ … در رسانه‌ها نگاه به شفافیت در رسانه‌های ایران و جهان… سایر در این دسته‌بندی مطالبی که در زیردسته‌های تعریف شده نیستند ولی می‌تواند جالب توجه باشد قرار داده می‌شوند. در کلام بزرگان در کلام و اندیشه بزرگان نظام نظام مسائل تبیین نظام مسائل حوزه‌ی شفافیت و بحث و گفت‌وگو در رابطه با چالش‌های پیش‌رو…
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی پیرامون شفافیت 1 آگوست 26, 2017
شفافیت و مفاهیم مرتبط، در کلام کارشناسان 22 اکتبر 12, 2019
چرایی شفافیت (فواید و ضرورت‌ها) 16 اکتبر 6, 2019
سیره معصومین مرتبط با شفافیت 4 اکتبر 2, 2019
مقالات فارسی حوزه شفافیت 30 اکتبر 2, 2019
مقالات انگلیسی حوزه شفافیت 19 سپتامبر 29, 2019
کتب انگلیسی با موضوع شفافیت 28 اکتبر 3, 2018
جمع‌آوری مباحث پیرامون مبانی دینی شفافیت 6 سپتامبر 18, 2019
معرفی و بررسی‌ موسسات جهانی فعال در حوزه‌ي شفافیت 4 سپتامبر 16, 2019
معرفی ابزار پژوهشی: نقشه دانش 3 سپتامبر 7, 2019
شفافیت و مفاهیم مرتبط، در کلام مسئولین 29 سپتامبر 7, 2019
در نقد شفافیت 13 آگوست 3, 2019
کاربرد شفافیت در سیاستگذاری مشارکتی 2 آگوست 3, 2019
موشن‌گرافی‌ها با موضوع شفافیت و مبارزه با فساد 2 جولای 18, 2019
بندهای قانونی مرتبط با شفافیت در کشور 8 فوریه 20, 2019
نگاهی به قانون از کجا آورده ای؟ 2 جولای 11, 2019
انواع شفافیت/شفاف‌سازی 8 جولای 7, 2019
چه محورهایی برای ورود به بحث مبانی دینی شفافیت مطرح است؟ 31 جون 25, 2019
ایده انجمن حامیان شفافیت 16 می 21, 2019
شفافیت چیست و چه تعریفی دارد؟ 13 جون 24, 2019
مناسبت‌های تقویمی مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد 5 جون 23, 2019
شفافیت و مفاهیم مرتبط در کلام رهبری 16 می 8, 2019
خبرنامه شفافیت و مبارزه با فساد 12 جون 16, 2019
تفاوت شفافیت و افشا‌گری چیست؟ 3 جون 10, 2019
اخبار، گزارشات و نوشته‌های مرتبط با شفافیت در رسانه‌های مختلف 20 جون 9, 2019
پایش شفافیت 13980125 2 آپریل 11, 2019
شفافیت برای رقابت‌پذیری اقتصاد 2 فوریه 23, 2019
نقد مرکز رشد از شفافیت: حجاب نورانی شفافیت 9 ژانویه 15, 2019
انیمیشن‌های دیرین دیرین مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد 6 دسامبر 27, 2018
چرا شفافیت مهم‌ترین ضرورت کشور است؟ 2 دسامبر 3, 2018