درباره شفافیت   سایر


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی سایر 1 دسامبر 10, 2017
سوالات متداول پیرامون شفافیت در عمل 1 دسامبر 28, 2019
سوالات متداول پیرامون شفافیت در نظر 1 دسامبر 28, 2019
شفافیت اقتصادی در ایران 2 جولای 14, 2018
شفافیت و «حمایت از کالای ایرانی» 2 مارچ 25, 2018
آیا شفافیت به کاهش بوروکراسی اداری و سهولت دسترسی شهروندان به خدمات اداری هم کمکی می کند؟ چگونه؟ 1 اکتبر 14, 2017