درباره تعارض منافع


چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع مصادیق مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
11 32 جولای 15, 2020
44 1740 جولای 14, 2020
6 496 جولای 14, 2020
32 2031 جولای 9, 2020
24 1390 جولای 9, 2020
6 545 جون 30, 2020
10 94 جون 27, 2020
2 112 جون 20, 2020
6 113 جون 16, 2020
26 1427 جون 16, 2020
3 249 جون 15, 2020
8 382 جون 14, 2020
2 46 جون 11, 2020
6 433 جون 8, 2020
2 30 جون 7, 2020
2 27 جون 6, 2020
1 57 جون 1, 2020
32 5696 می 26, 2020
2 43 می 24, 2020
2 49 می 16, 2020
2 41 آپریل 30, 2020
19 641 آپریل 25, 2020
2 55 آپریل 21, 2020
6 506 آپریل 16, 2020
13 482 آپریل 8, 2020
49 1543 آپریل 5, 2020
3 225 آپریل 10, 2018
29 1967 مارچ 8, 2020
6 121 فوریه 17, 2020
2 52 فوریه 6, 2020