پیرامون تعارض منافع


چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مصادیق مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
مبانی دینی مرتبط با تعارض منافع 44 ژانویه 22, 2020
تعارض منافع در وزارت خارجه 5 ژانویه 13, 2020
تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی 2 ژانویه 9, 2020
اخبار داخلی مرتبط با درب‌های گردان 5 ژانویه 9, 2020
تحلیل رفتاری تعارض منافع 2 دسامبر 30, 2019
یادداشت‌های پیرامون تعارض منافع 30 دسامبر 30, 2019
تعارض منافع در کلام مسئولین 5 دسامبر 26, 2019
فرم های افشا و آشکار سازی منافع 4 دسامبر 23, 2019
تعارض منافع در وزارت بهداشت 3 دسامبر 15, 2019
آیا عضویت چندگانه اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مجاز است؟ 2 دسامبر 19, 2019
تعاریف تعارض منافع 31 دسامبر 2, 2019
تضاد ارزش ها در مدیریت تعارض منافع 8 دسامبر 17, 2019
نمونه‌هایی از مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی 39 دسامبر 9, 2019
پژوهش‌های داخلی در حوزه تعارض منافع 6 نوامبر 30, 2019
معرفی منابع علمی در زمینه تعارض منافع 17 نوامبر 28, 2019
فهرست قوانین مرتبط با تعارض منافع در ایران 7 نوامبر 25, 2019
شاخص‌ها/اشکال تعارض منافع 5 نوامبر 8, 2019
منابع علمی و دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع 27 نوامبر 7, 2019
مصادیق بین المللی تعارض منافع 3 نوامبر 2, 2019
معرفی سایت ها و بلاگ ها با موضوع تعارض منافع 3 اکتبر 31, 2019
مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع 12 اکتبر 28, 2019
تجربیات جهانی در مدیریت تعارض منافع 23 اکتبر 3, 2019
پیامدهای تعارض منافع 3 سپتامبر 29, 2019
ایده های پیگیری مبانی دینی شفافیت و تعارض منافع 3 سپتامبر 22, 2019
منابع علمی مبانی تعارض منافع 5 سپتامبر 1, 2019
نقد طرح تعارض منافع 3 آگوست 27, 2019
فهرست مصادیق تعارض منافع در حوزه‌های مختلف 9 جولای 7, 2019
اهمیت مدیریت تعارض منافع 5 جولای 7, 2019
ارزیابی نظر وزیر سابق بهداشت در رابطه با تعارض منافع - تخصص یا عدم تعارض منافع؟ 9 جون 30, 2019
آیا همیشه و همه موارد تعارض منافع باید مدیریت شود؟ در موارد اضطراری و یا خاص که مصلحت ایجاب می کند تکلیف چیست؟ 6 جون 22, 2019