پیرامون تعارض منافع


چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم. مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع پژوهش منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. مصادیق مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
منابع علمی و دستورالعمل‌های مدیریت تعارض منافع 26 اکتبر 21, 2019
تجربیات جهانی در مدیریت تعارض منافع 23 اکتبر 3, 2019
پژوهش‌های داخلی در حوزه تعارض منافع 4 سپتامبر 30, 2019
پیامدهای تعارض منافع 3 سپتامبر 29, 2019
معرفی منابع علمی در زمینه تعارض منافع 13 سپتامبر 23, 2019
مبانی دینی مرتبط با تعارض منافع 36 سپتامبر 23, 2019
ایده های پیگیری مبانی دینی شفافیت و تعارض منافع 3 سپتامبر 22, 2019
تضاد ارزش ها در مدیریت تعارض منافع 5 سپتامبر 18, 2019
منابع علمی مبانی تعارض منافع 5 سپتامبر 1, 2019
نقد طرح تعارض منافع 3 آگوست 27, 2019
مصادیق داخلی مدیریت تعارض منافع 6 آگوست 21, 2019
نمونه‌هایی از مصادیق تعارض منافع در نظام آموزش عالی 34 جولای 29, 2019
فهرست مصادیق تعارض منافع در حوزه‌های مختلف 9 جولای 7, 2019
اهمیت مدیریت تعارض منافع 5 جولای 7, 2019
تعاریف تعارض منافع 29 جولای 6, 2019
ارزیابی نظر وزیر سابق بهداشت در رابطه با تعارض منافع - تخصص یا عدم تعارض منافع؟ 9 جون 30, 2019
یادداشت‌های پیرامون تعارض منافع 27 جون 23, 2019
آیا همیشه و همه موارد تعارض منافع باید مدیریت شود؟ در موارد اضطراری و یا خاص که مصلحت ایجاب می کند تکلیف چیست؟ 6 جون 22, 2019
خلاصه مقالات مطالعه شده در حوزه‌ی تعارض منافع 3 جون 13, 2019
برای حل موضوع تعارض منافع از کجا باید شروع کنیم؟ چه حوزه‌ای را باید انتخاب کنیم؟ 4 جون 11, 2019
منابع پیشنهادی برای آشنایی و مطالعه تعارض منافع

برای عزیزانی که تمایل دارند در خصوص موضوع تعارض منافع مطالعه نمایند سیر مطالعاتی زیر پیشنهاد می گردد: مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «آشنایی با تعارض منافع»، به مدت 68 دقیقه (لینک) مشاهده‌ی ویدئوی ارائه‌ی «تعارض منافع در اتا…

1 آگوست 6, 2018
گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در رابطه با تعارض منافع 5 می 13, 2019
مصادیقی از تعارض منافع سازمانی 5 می 8, 2019
نمونه‌ای از رصد درب‌های گردان نمایندگان مجلس 3 آپریل 30, 2019
تعارض منافع در قراردادها و مناقصات دولتی 1 دسامبر 10, 2017
تعاریف و مفاهیم مرتبط 2 آپریل 27, 2019
سامانه‌های مرتبط با کشف یا مبارزه با تعارض منافع 4 فوریه 10, 2019
فهرست قوانین مرتبط با تعارض منافع در ایران 6 نوامبر 20, 2018
قوانین سایر کشورها مرتبط با تعارض منافع 6 ژانویه 30, 2019
شاخص‌ها/اشکال تعارض منافع 4 ژانویه 30, 2019