درباره تعارض منافع


مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
38 4577 اکتبر 29, 2021
10 1037 اکتبر 26, 2021
2 145 اکتبر 17, 2021
4 552 اکتبر 16, 2021
5 1336 اکتبر 13, 2021
33 2818 اکتبر 13, 2021
5 258 اکتبر 12, 2021
7 362 اکتبر 12, 2021
9 640 اکتبر 12, 2021
3 442 اکتبر 11, 2021
7 876 اکتبر 11, 2021
7 896 اکتبر 11, 2021
17 1000 اکتبر 11, 2021
9 1003 اکتبر 10, 2021
5 147 اکتبر 9, 2021
35 4066 سپتامبر 29, 2021
17 1311 سپتامبر 28, 2021
8 360 سپتامبر 28, 2021
3 85 سپتامبر 25, 2021
7 986 سپتامبر 13, 2021
22 1711 سپتامبر 6, 2021
8 631 سپتامبر 6, 2021
44 2975 جولای 14, 2021
11 2683 جولای 12, 2021
17 611 جولای 4, 2021
52 2905 جون 29, 2021
7 120 جون 10, 2021
7 570 آپریل 19, 2021
4 408 نوامبر 4, 2020
20 429 آگوست 19, 2020