درباره تعارض منافع


مصادیق مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
7 49 جون 10, 2021
34 3270 می 26, 2021
2 41 آپریل 25, 2021
4 239 آپریل 25, 2021
7 427 آپریل 19, 2021
51 2402 آپریل 3, 2021
15 343 مارچ 30, 2021
9 2162 دسامبر 15, 2020
6 721 دسامبر 6, 2020
15 1035 نوامبر 22, 2020
4 309 نوامبر 4, 2020
9 762 اکتبر 27, 2020
20 1369 اکتبر 10, 2020
12 826 سپتامبر 9, 2020
34 3423 سپتامبر 8, 2020
2 89 آگوست 23, 2020
20 286 آگوست 19, 2020
12 476 آگوست 17, 2020
27 2246 آگوست 4, 2020
1 95 آگوست 2, 2020
2 92 جولای 19, 2020
43 2537 جولای 14, 2020
6 763 جولای 14, 2020
6 689 جون 30, 2020
10 438 جون 27, 2020
3 444 جون 15, 2020
2 215 جون 11, 2020
6 700 جون 8, 2020
2 202 جون 7, 2020
2 176 جون 6, 2020