درباره تعارض منافع


موقعیت‌های تعارض منافع در حوزه‌های مختلف مصادیق فردی، سازمانی، ساختاری تعارض منافع در دستگاه ها و نهادهای مختلف کشور مبانی مبانی عقلی، فلسفی، تاریخی، دینی … تعارض منافع حقوق تعارض منافع قوانین، دستورالعمل‌ها، کدهای اخلاقی، پیشنویس طرح و لایحه و … در خصوص تعارض منافع چیستی تعاریف،‌ اهمیت، ضرورت و … تعارض منافع پژوهش تعارض منافع منابع پژوهشی فارسی و انگلیسی قابل استفاده برای دانشجویان، پژوهشگران، فعالان و … در اینجا گردآوری می شود. در رسانه ها اخبار،‌ یادداشتها، مصاحبه‌ها و … در خصوص تعارض منافع در رسانه ها مدیریت تعارض منافع قواعد، روشها، سامانه‌ها، تجربیات بین المللی و … در ارتباط با مدیریت تعارض منافع درب‌های گردان یکی از نمودهای فساد، انتقال مستقیم کارکنان و مدیران از بخش عمومی به بخش خصوصی است که از آن با عنوان پدیده «درب چرخان» یاد می‌شود. در این دسته‌بندی به این‌ پدیده‌ی فساد و راه‌های مقابله با آن، تجربیات جهانی و… میپردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
2 121 اکتبر 17, 2021
4 518 اکتبر 16, 2021
5 1293 اکتبر 13, 2021
33 2603 اکتبر 13, 2021
5 235 اکتبر 12, 2021
7 337 اکتبر 12, 2021
9 607 اکتبر 12, 2021
3 422 اکتبر 11, 2021
7 814 اکتبر 11, 2021
7 865 اکتبر 11, 2021
17 963 اکتبر 11, 2021
9 897 اکتبر 10, 2021
5 131 اکتبر 9, 2021
37 4112 سپتامبر 30, 2021
35 3885 سپتامبر 29, 2021
17 1252 سپتامبر 28, 2021
8 337 سپتامبر 28, 2021
3 67 سپتامبر 25, 2021
7 933 سپتامبر 13, 2021
22 1595 سپتامبر 6, 2021
8 583 سپتامبر 6, 2021
44 2835 جولای 14, 2021
11 2533 جولای 12, 2021
17 517 جولای 4, 2021
52 2764 جون 29, 2021
7 101 جون 10, 2021
7 530 آپریل 19, 2021
4 393 نوامبر 4, 2020
9 906 اکتبر 27, 2020
20 394 آگوست 19, 2020