شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس انتخابات بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها نظام مالیاتی دولت صنایع استخراجی معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … شورای نگهبان آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نهادهای عمومی غیر دولتی مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین قوه‌ قضائیه امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد. لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 248 آگوست 26, 2017
17 1296 جولای 14, 2020
4 673 جولای 1, 2020
2 112 جون 20, 2020
21 1643 جون 15, 2020
12 412 جون 14, 2020
35 229 جون 14, 2020
2 38 جون 6, 2020
2 111 می 27, 2020
5 177 می 14, 2020
7 119 می 6, 2020
6 137 می 6, 2020
15 534 می 5, 2020
8 767 می 4, 2020
5 44 می 4, 2020
3 66 می 4, 2020
10 699 می 3, 2020
21 285 آپریل 29, 2020
21 4729 اکتبر 21, 2019
13 530 آپریل 15, 2020
15 161 آپریل 2, 2020
25 1023 فوریه 28, 2020
1 59 فوریه 27, 2020
7 236 فوریه 27, 2020
8 125 فوریه 27, 2020
4 337 فوریه 26, 2020
7 296 فوریه 20, 2020
2 444 فوریه 15, 2020
6 328 فوریه 10, 2020
4 897 فوریه 5, 2020