شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت شورای اسلامی شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها قوه‌ قضائیه انتخابات دولت نهادهای عمومی غیر دولتی مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن نظام مالیاتی گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. مدیریت بحران قراردادها نهادهای تنظیم‌گر صنایع استخراجی آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … شورای نگهبان شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… مناقصات بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی مناقصات دولتی مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی شفافیت در نهادها و حوزه‌ها 1 آگوست 26, 2017
استخراج نظام مسائل مجلس 21 جولای 18, 2019
پنهان کاری مالیاتی یا شفافیت ؟ 8 جولای 15, 2019
تثبیت و تکمیل اطلاعات میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان مجلس 1 جولای 13, 2019
عدم شفافیت مذاکرات کمیسیون‌های مجلس خلاف قانون اساسی است 1 جولای 10, 2019
چگونگی پاسخگو کردن نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اختیارات خود 16 جولای 9, 2019
شفافیت آراء مجلس منجر به اقدامات پوپولیستی نمی‌شود؟ 12 جولای 9, 2019
منابع علمی مرتبط با شفافیت بخش خصوصی 2 جولای 9, 2019
منابع علمی و آکادمیک شفافیت پارلمانی 4 جولای 9, 2019
ضرر سنگین بیت المال از بی دقتی های نمایندگان مجلس 2 جولای 3, 2019
تلاش‌ها برای ابطال مصوبه‌ی مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران - مصوب 970710 1 جولای 2, 2019
تجربیات بین‌الملل از بودجه ریزی مشارکتی 7 جون 23, 2019
پیرامون اعلام عمومی فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی 17 جون 21, 2019
طرح مدیریت تعارض منافع در شورای شهر اهواز 1 جون 11, 2019
سایتهای بین‌المللی شفافیت داده‌های حوزه سلامت 3 جون 10, 2019
شفافیت بانک‌های ایران 4 جون 9, 2019
آیا ساختار سیاسی کشور، تحمل «شفافیت آراء نمایندگان مجلس» را دارد؟ 1 جون 8, 2019
اظهارنظر مسئولین پیرامون شفافیت قوه‌ی قضائیه 3 می 26, 2019
داده‌های نمایندگان مجلس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران 1 می 16, 2019
شاخص‌های شفافیت مجلس 1 می 16, 2019
شفافیت هدایای دریافتی مسئولین 17 می 11, 2019
پیرامون سامانه شفافیت قرارداد شهرداری تهران 28 می 5, 2019
جمع آوری مصادیق شفافیت هدایا 3 دسامبر 9, 2018
پورتال‌های شفافیت نهادهای دولتی 3 می 5, 2019
دستورالعمل نهادهای مختلف پیرامون شفافیت 3 آپریل 29, 2019
تجربیات جهانی شفاف‌سازی مجلس توسط نهادهای خارج از مجلس 3 نوامبر 1, 2018
شفافیت صندوق‌های بازنشستگی 17 آپریل 27, 2019
منابع و مطالب مرتبط با شفافیت قراردادها 10 آپریل 24, 2019
شفافیت سازمان اوقاف و امور خیریه 8 آپریل 20, 2019
شفافیت قراردادها در ایران 2 آپریل 20, 2019