شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس انتخابات قوه‌ قضائیه مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن نهادهای عمومی غیر دولتی شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها دولت نظام مالیاتی مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری صنایع استخراجی قراردادها بحث و بررسی شفافیت در قراردادها نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. شورای نگهبان مناقصات بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی مناقصات دولتی بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی شفافیت در نهادها و حوزه‌ها 1 آگوست 26, 2017
اسناد سیاستی شهرداری تهران 3 اکتبر 22, 2019
آشنایی با شوراهای کشور 21 اکتبر 21, 2019
شفافیت هدایای دریافتی مسئولین 19 اکتبر 19, 2019
روش اجرا کردن شفافیت فرآیندها 3 اکتبر 16, 2019
شفافیت آراء مجلس منجر به اقدامات پوپولیستی نمی‌شود؟ 15 اکتبر 9, 2019
اخبار و مصادیق شفافیت شوراهای شهر 3 اکتبر 9, 2019
طرحی برای تصویب نشدن؟ | در نقد طرح «لزوم شفافیت آرای نظام تقنینی» 4 اکتبر 8, 2019
سایت‌های داخلی که به شفافیت نظام سلامت کمک می‌کنند 8 اکتبر 7, 2019
منابع علمی مرتبط با شفافیت بخش خصوصی 4 سپتامبر 24, 2019
اسناد و دستورالعملها در خصوص شفافیت و موضوعات مرتبط در نظام بانکی کشور 3 سپتامبر 23, 2019
نقش پایش عملکرد کارکنان یک سازمان در شفافیت 2 سپتامبر 21, 2019
راهکار های تضمین گرفتن از نامزد های انتخابات مجلس در راستای شفافیت 7 سپتامبر 17, 2019
سامانه‌های مبتنی بر شفافیت و داده باز شهرداری‌های کشور 16 سپتامبر 15, 2019
منابع علمی با موضوع شفافیت شهرداری 8 سپتامبر 16, 2019
شفافیت پژوهش و پروژه‌ها 3 سپتامبر 15, 2019
روند تحقق شاخص‌های شفافیت در شهرداری ها 4 سپتامبر 7, 2019
شفافیت آستان قدس رضوی 6 سپتامبر 7, 2019
تجربیات بین‌المللی شفافیت شرکتی 4 سپتامبر 3, 2019
اظهار نظر مسئولین و کارشناسان پیرامون شفافیت شورای شهر 5 سپتامبر 3, 2019
قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان-آسیب‌ها و فرصت‌ها 4 سپتامبر 2, 2019
شفافیت بیمه‌های دولتی 2 سپتامبر 1, 2019
شفافیت هدایای دارویی دریافت شده توسط پزشکان 2 آگوست 31, 2019
شفافیت در نظام بانکی 7 آگوست 31, 2019
آزادی اطلاعات در قوه قضاییه 9 آگوست 31, 2019
استخراج نظام مسائل مجلس 24 آگوست 19, 2019
تجربیات داخلی در حوزه شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیونی 4 آگوست 19, 2019
شفافیت شرکتی (Corporate transparency) 3 آگوست 18, 2019
پیرامون سامانه شفافیت پژوهش‌های شهرداری تهران 3 آگوست 18, 2019
نهادهای فعال در حوزه شفافیت بودجه 1 دسامبر 2, 2017