شفافیت در نهادها و حوزه‌ها


نظام سلامت شورای شهر جمع‌آوری ، گفت‌وگو و تبادل نظر پیرامون شورای اسلامی شهر نظام رسانه‌ای منظور از شفافيت نظام رسانه‌ای آن است كه مردم بدانند چه كسانی برای آنها (از طریق رسانه‌ها) سخن میگویند؟ منابع مالی هر رسانه از كجا تأمين میشود؟ هر رسانه‌ای چه ميزان مخاطب دارد؟ شفافيت نظام رسانه‌ای یکی از عوامل مهم در سلامت رسانه‌ها و آلوده نشدن آنها به فساد است؛ درستی و راستی اطلاعات و اخبار رسانه‌ها را تضمين میكند؛ به اعمال حق انتخاب مخاطبان و سایر استفاده‌كنندگان از رسانه‌ها كمک می‌كند؛ استقلال و وابستگی رسانه‌ها را آشکار می‌كند؛ از شکل‌گيری انحصار رسانه‌ای و از ميان رفتن تنوع مطالب و محتوا پيشگيری می‌كند. بر همين اساس، در كشورهای توسعه یافته، قوانين و مقررات خاصی برای تأمين شفافيت رسانه‌ای وجود دارد. در برخی كشورها نيز نهادهای مقررات‌گذار حرفه‌ای نظير نهادهای كنترل انحصار و تنظيم رقابت، شوراهای مطبوعات یا كميسيون رسانه‌ها یا آمبودزمان‌های رسانه‌ای به شفافيت رسانه‌ها كمک كرده‌اند. بودجه تلاشی برای گردآوری مفاهیم، مطالب و مسائل حوزه شفافیت بودجه… سازمان‌های مردم نهاد جمع‌آوری محتوا، بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در سازمان‌های مردم‌نهاد نظام بانکی شفافیت و موضوعات مرتبط، در نظام بانکی شهرداری بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت شهرداری‌ها دولت انتخابات نظام مالیاتی مجوزها گفتگو پیرامون مجوزها و شفافیت‌ آن مجلس بحث و گفت و گو پیرامون شفافیت مجلس مدیریت بحران نهادهای تنظیم‌گر نظام آموزشی در این دسته‌بندی به بحث پیرامون شفافیت در نظام آموزشی از جمله نظام آموزش عالی میپردازیم. گردشگری بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت در حوزه‌ی گردشگری صنایع استخراجی شورا مطالبی پیرامون شفافیت در نهادهای شورایی کشور… معاملات بحث و بررسی شفافیت در معاملات دولتی شورای نگهبان بخش خصوصی در این بخش به بحث شفافیت بخش خصوصی می‌پردازیم. آرا بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و تجارب و دست‌آوردها پیرامون موضوع شفافیت آراء. هزینه‌کرد بحث و گفت‌وگو پیرامون شفافیت هزینه‌کرد بودجه … اقتصادی «شفافیت اطلاعاتی» یا «شفافیت اقتصادی» یعنی دانش کافی و لازم و در زمان لازم و در محل‌های لازم در اختیار دستگاه‌های مختلف حاکمیت قرار داشته باشد تا بتواند در سطوح مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری حسن عملکرد را از خود نشان دهد. امور خیریه مطالب مرتبط با شفافیت امور خیریه در این دسته بندی قرار می‌گیرند نظام تبلیغاتی منظور از تبليغات عبارت است از بيان مطلبی در قبال اخذ منفعت مالی. بنابراین، افشا و اطلاع‌رسانی در قبال دریافت پول با افشا و اطلاع‌رسانی ناشی از كار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری كاملاً متفاوت است. اولی از حمایت آزادی بيان یا كلاً برخوردار نيست یا در حد كم برخوردار است در حاليکه دومی، از حمایت‌های قوی آزادی بيان و اطالعات برخوردار است. به همين جهت، حتی كشورهایی كه مقررات‌گذاری و كنترل در حوزه آزادی بيان را به سختی قابل قبول میدانند (نظير ایالات متحده آمریکا) مقررات گذاری و كنترل تبليغات را ضروری می‌دانند(56.p,2008, Wintrobe Ronald and Breton Albert ) از این رو، اهداف، محتوا، شيوه‌ها و تکنيک های تبليغات كنترل میشود. این كنترل كه نهایتاً به اختصاص زمان برای تبليغ و تأیيد محتوای قابل تبليغ منجرمی‌شود خودش میتواند منشأ فساد باشد. مسئولین مفاهیم، مصادیق و مسائل حوزه شفافیت مرتبط با مسئولین قوه‌ قضائیه نهادهای عمومی غیر دولتی لابی گری یکی از موضوعاتی که در صحنه سیاسی-اقتصادی هر کشوری وجود دارد، مسئله لابی و لابی‌گری است. این پدیده در بسیاری از کشورها علی رغم وجود داشتن به رسمیت شناخته نشده ولی در برخی کشورهای دیگر به رسمیت شناخته شده و قوانین و ساختارهای لازم نیز برای آن پیش بینی شده است. در این بخش به تجربیات خوب و بد در این خصوص، مزایا و معایب (عوارض) آن، ارتباطش با تعارض منافع و فساد،‌ راه‌های مدیریت لابی گری از جمله شفافیت لابی گری،‌ و … پرداخته خواهد شد.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی شفافیت در نهادها و حوزه‌ها 1 آگوست 26, 2017
طرح داده باز در مجلس 14 ژانویه 23, 2020
ایده‌های عملیاتی ارتقاء شفافیت و حکمرانی در کمیته‌ی امداد 4 ژانویه 22, 2020
اسناد و دستورالعملها در خصوص شفافیت و موضوعات مرتبط در نظام بانکی کشور 5 ژانویه 21, 2020
منابع و مطالب مرتبط با شفافیت قراردادها 12 ژانویه 15, 2020
تجارب بین‌المللی شفافیت مالی مسئولین 2 ژانویه 15, 2020
گزارش‌ها، یادداشت‌ها و پژوهش‌ها پیرامون شفافیت بودجه 22 ژانویه 14, 2020
ویژگی‌های وبسایت‌های روزنامه رسمی کشورهای دیگر 9 ژانویه 5, 2020
درباره شفافیت روزنامه رسمی 15 ژانویه 2, 2020
شفافیت شرکتی (Corporate transparency) 6 ژانویه 1, 2020
تجربیات جهانی شفافیت مجلس 3 دسامبر 30, 2019
بررسی لایحه بودجه به زبان ساده 8 دسامبر 26, 2019
استانداردها و اسناد مرتبط با شفافیت در سازمان‌های مردم نهاد 2 دسامبر 24, 2019
تجربیات داخلی در حوزه‌ی شفافیت هزینه‌کرد 4 دسامبر 22, 2019
تجربیات بین المللی در حوزه شفافیت کمیسیون‌ها 16 آگوست 14, 2019
اخبار مرتبط با شفافیت بودجه در کشور 47 دسامبر 18, 2019
شفافیت پژوهش و پروژه‌ها 4 دسامبر 16, 2019
تجارب جالب توجه بین‌المللی در باب لابی و لابی‌گری 1 دسامبر 13, 2019
اظهار نظر مسئولین و کارشناسان پیرامون شفافیت شهرداری 9 دسامبر 10, 2019
طرحی برای تصویب نشدن؟ | در نقد طرح «لزوم شفافیت آرای نظام تقنینی» 6 دسامبر 10, 2019
چالش‌ها و ابرچالش‌های قوه قضائیه 3 دسامبر 6, 2019
منابع علمی و آکادمیک شفافیت پارلمانی 5 دسامبر 4, 2019
شفافیت هدایای دریافتی مسئولین 20 دسامبر 1, 2019
روش اجرا کردن شفافیت فرآیندها 3 اکتبر 16, 2019
شفافیت آستان قدس رضوی 7 نوامبر 2, 2019
اسناد سیاستی شهرداری تهران 4 اکتبر 23, 2019
آشنایی با شوراهای کشور 21 اکتبر 21, 2019
شفافیت آراء مجلس منجر به اقدامات پوپولیستی نمی‌شود؟ 15 اکتبر 9, 2019
اخبار و مصادیق شفافیت شوراهای شهر 3 اکتبر 9, 2019
سایت‌های داخلی که به شفافیت نظام سلامت کمک می‌کنند 8 اکتبر 7, 2019