شفافیت در نهادها و حوزه‌ها   قراردادها


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی قراردادها 1 آگوست 26, 2017
منابع و مطالب مرتبط با شفافیت قراردادها 10 آپریل 24, 2019
شفافیت قراردادها در ایران 2 آپریل 20, 2019
بررسی سامانه‌ی «پایگاه قراردادهای کل کشور» 2 آپریل 28, 2018
اثرات شفافیت قرارداد 2 آپریل 21, 2018
نمونه‌های جهانی از قرارداد باز 2 ژانویه 30, 2018
قانونی برای اجرا نشدن! | شفافیت قراردادها در قانون سلامت نظام اداری 2 دسامبر 30, 2017
نقشه شفافیت قراردادها 3 نوامبر 5, 2017