شفافیت در نهادها و حوزه‌ها   شورا


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی شورا 1 آپریل 15, 2018
آشنایی با شوراهای کشور 21 اکتبر 21, 2019
چرا جلسات شوراها و کمیسیون‌ها باید شفاف باشد؟ 1 اکتبر 14, 2017
شفافیت «مشروح مذاکرات شورا» یعنی چه؟ 1 اکتبر 14, 2017
مخارج شورا باید شفاف باشد! 1 اکتبر 14, 2017