شفافیت در نهادها و حوزه‌ها   مسئولین


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مسئولین 2 نوامبر 5, 2018
شفافیت هدایای دریافتی مسئولین 19 اکتبر 19, 2019
جمع آوری مصادیق شفافیت هدایا 3 دسامبر 9, 2018
شفافیت ائمه‌ی جمعه 2 نوامبر 9, 2018
ماده 29 برنامه ششم توسعه | شفافیت اموال و دارایی مسئولین 20 اکتبر 5, 2018
منابع مرتبط با شفافیت اموال و دارایی مسئولین 11 جولای 7, 2018
شفافیت پرداخت‌ها(حقوق و مزایا) 2 می 16, 2018
نقد و بررسی اظهارنظر آقای انصاری در رابطه با تفسیر "و عموم مردم" در متن ماده ۲۹ قانون برنامه ششم 5 آپریل 12, 2018
بیانیه رئیس جمهور در پی گزارش حقوق های نامتعارف برخی مدیران 2 مارچ 1, 2018
آیا شفافیت اموال و دارائی های مسئولین ناقض حریم خصوصی آنها نیست؟ 3 فوریه 7, 2018
اعلام عموم اموال و دارايي های مسئولین در فرانسه 1 دسامبر 4, 2017
اعلام عمومی تصمیمات مسئولین 3 نوامبر 27, 2017
شفافیت انتصابات 1 نوامبر 6, 2017