شفافیت در نهادها و حوزه‌ها   دولت


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی دولت 1 آگوست 27, 2017
روش اجرا کردن شفافیت فرآیندها 3 اکتبر 16, 2019
شفافیت بیمه‌های دولتی 2 سپتامبر 1, 2019
پیرامون اعلام عمومی فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز با نرخ دولتی 17 جون 21, 2019
شفافیت بانک‌های ایران 4 جون 9, 2019
پورتال‌های شفافیت نهادهای دولتی 3 می 5, 2019
دستورالعمل نهادهای مختلف پیرامون شفافیت 3 آپریل 29, 2019
شفافیت صندوق‌های بازنشستگی 17 آپریل 27, 2019
شفافیت و سیاست‌های دولت دوازدهم 2 می 16, 2018
روزنه‌های شفافیت در «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» 2 مارچ 15, 2018
محورها و شاخص‌های شفافیت دولت 5 مارچ 15, 2018
گزارش شفافیت در بخش ساخت و ساز 1 نوامبر 17, 2017