موضوعات مرتبط با شفافیت


استراتژی باز ثبت دانش و محتوا در زمینه استراتژی باز فناوری حقوقی پاسخگویی پاسخگویی(Accountability) مفهومی در حکمرانی خوب است که در هم تنیدگی فراوانی با شفافیت دارد چرا که از طریق ارائه اطلاعات برای عموم مردم زمینه برای نظارت عمومی ایجاد می‌شود و در واقع اینکه عملکرد مسئولین در معرض عموم مردم قرار میگیرد موجب پاسخگویی آنها میشود. در این دسته سعی داریم این بار با تمرکز روی این مفهوم و تجربیات جهانی و ادبیات موجود به شفافیت بنگریم. دولت الکترونیک در این بخش پیرامون مبحث مهم دولت الکترونیک بحث و گفت و گو خواهیم کرد. چالش فناوری شهروندی درستی سنجی درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود. درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. دانش‌ باز حاکمیت شرکتی جمع‌سپاری مطالب ، مقالات، اخبار و کتب پیرامون جمع‌سپاری قانون‌سپاری گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)… حکومت‌ باز گفتگوهایی پیرامون حکومت باز و مفاهیم مرتبط اقتصاد رفتاری اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری. زنجیره بلوک فناوری نرم بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری نرم تنظیم‌گری بحث و گفت‌وگو پیرامون تنظیم‌گری با عینک شفافیت مطالبه‌گری گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت حاکمیت و شهر هوشمند مطالبی با موضوع هوشمندسازی دولت، شهر، شهروندان، کسب و کارها و …در اینجا جمع‌اوری می گردد نوآوری باز مصورسازی داده بحث و گفت و گو پیرامون مصورسازی داده‌ها دولت به مثابه پلتفرم استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است. در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم. اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید. داده‌‌ی باز بحث و گفت‌وگو پیرامون داده‌ی حکومتی باز اقتصاد سیاسی با توجه به تعاریف اقتصاد سیاسی که یکی از آنها به نقل از درازن در کتاب اقتصاد سیاسی کلان: «چگونگی اثرگذاری امور سیاسی در انتخاب‌های اقتصادی است» می‌توان به اثرات شفافیت سیاسی، و مخصوصاً تعارض منافع در انتخاب‌های اقتصادی ذیل موضوع کاری و پژوهشی ما در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداخت. البته خود درازن هم در کتاب «اقتصاد سیاسی کلان» به موضوع تعارض منافع پرداخته و یک عامل بسیار تعیین کننده در امور سیاسی موثر در اقتصاد میداند. این زاویه‌ی نگاهی که به اثرات شفافیت سیاسی و تعارض منافع در اقتصاد سیاسی وجود دارد راه جدید و ابعاد فراوانی پیش روی ما قرار میدهد که اصل آن همان کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که سابقاً به آن پرداختیم اما این بار این کارکردها را در اقتصاد خواهیم دید. بنابراین موضوعیی بسیار کاربردی و زاویه‌ی نگاه جدیدی است به کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی حکمرانی حکمرانی موضوعی است که در آن مدل ها و نظریات مختلفی در سالهای اخیر ارائه شده است. این موضوع به عنوان موضوع کلانی که شفافیت، تعارض منافع و…ذیل آن می گنجد، جای بررسی و تعمیق بیشتری دارد. در این میان موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) ارتباط نزدیکی به حوزه‌های فعالیت ما دارد و از طرف دیگر هم با توجه به تعاریف موجود و شاخص‌‌های مطرح شده از حکمرانی خوب (Good Governance) از این جهت که «شفافیت» و «پاسخگویی» و البته «مبارزه با فساد» مورد توجه قرار می‌گیرد.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی موضوعات مرتبط با شفافیت 1 آگوست 26, 2017
فواید، اثرات و کاربردهای داده باز 40 ژانویه 18, 2020
کنفرانس‌ها، همایش‌ها و گردهم‌آیی‌های فناوری شهروندی 5 ژانویه 14, 2020
معرفی بسترهای مطالبه‌گری در ایران و جهان 4 ژانویه 14, 2020
منابع و مطالب پیرامون فناوری شهروندی 14 ژانویه 4, 2020
فهرست اسناد مرتبط با حکمرانی داده 1 ژانویه 1, 2020
فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده 19 ژانویه 1, 2020
فهرست رویدادهای حکمرانی داده 4 ژانویه 1, 2020
نهادها و موسسات مرتبط با داده باز 4 دسامبر 31, 2019
بسترهای ایرانی برگزاری چالش 6 دسامبر 30, 2019
یادداشتهای پیرامون دولت الکترونیک 4 دسامبر 29, 2019
فهرست سایت‌های دولتی منتشر کننده داده 35 دسامبر 26, 2019
پیرامون تأمین مالی جمعی 4 دسامبر 24, 2019
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران 7 دسامبر 24, 2019
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جهان 5 جولای 9, 2019
مدل‌های بلوغ داده 2 دسامبر 22, 2019
منابع حوزه داده باز 45 دسامبر 21, 2019
رویداد‌های مرتبط با داده‌ (ی باز) 3 دسامبر 21, 2019
حاکمیت شرکتی چیست؟ 3 دسامبر 17, 2019
شاخص‌های حکومت باز 4 سپتامبر 7, 2019
شاخص‌های داده باز 7 سپتامبر 7, 2019
ضرورت حکمرانی داده در بخش عمومی 1 دسامبر 16, 2019
کنفرانس‌های داده باز 7 دسامبر 12, 2019
کنفرانس‌های حکومت باز 4 دسامبر 12, 2019
اخبار، اظهارنظر و گزارش پیرامون داده باز 10 دسامبر 10, 2019
شاخص‌های دولت الکترونیک 6 دسامبر 9, 2019
منابع علمی حکمرانی و حکمرانی خوب 4 دسامبر 9, 2019
منابع پژوهشی پیرامون دولت الکترونیک 4 دسامبر 9, 2019
حکمرانی داده - Data Governance 10 دسامبر 7, 2019
مقررات عمومی حفاظت از داده | GDPR 3 دسامبر 7, 2019