موضوعات مرتبط با شفافیت


فناوری حقوقی استراتژی باز ثبت دانش و محتوا در زمینه استراتژی باز درستی سنجی درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود. درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. پاسخگویی پاسخگویی(Accountability) مفهومی در حکمرانی خوب است که در هم تنیدگی فراوانی با شفافیت دارد چرا که از طریق ارائه اطلاعات برای عموم مردم زمینه برای نظارت عمومی ایجاد می‌شود و در واقع اینکه عملکرد مسئولین در معرض عموم مردم قرار میگیرد موجب پاسخگویی آنها میشود. در این دسته سعی داریم این بار با تمرکز روی این مفهوم و تجربیات جهانی و ادبیات موجود به شفافیت بنگریم. چالش فناوری شهروندی دولت به مثابه پلتفرم استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است. در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم. اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید. اقتصاد سیاسی با توجه به تعاریف اقتصاد سیاسی که یکی از آنها به نقل از درازن در کتاب اقتصاد سیاسی کلان: «چگونگی اثرگذاری امور سیاسی در انتخاب‌های اقتصادی است» می‌توان به اثرات شفافیت سیاسی، و مخصوصاً تعارض منافع در انتخاب‌های اقتصادی ذیل موضوع کاری و پژوهشی ما در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداخت. البته خود درازن هم در کتاب «اقتصاد سیاسی کلان» به موضوع تعارض منافع پرداخته و یک عامل بسیار تعیین کننده در امور سیاسی موثر در اقتصاد میداند. این زاویه‌ی نگاهی که به اثرات شفافیت سیاسی و تعارض منافع در اقتصاد سیاسی وجود دارد راه جدید و ابعاد فراوانی پیش روی ما قرار میدهد که اصل آن همان کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که سابقاً به آن پرداختیم اما این بار این کارکردها را در اقتصاد خواهیم دید. بنابراین موضوعیی بسیار کاربردی و زاویه‌ی نگاه جدیدی است به کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی حکمرانی حکمرانی موضوعی است که در آن مدل ها و نظریات مختلفی در سالهای اخیر ارائه شده است. این موضوع به عنوان موضوع کلانی که شفافیت، تعارض منافع و…ذیل آن می گنجد، جای بررسی و تعمیق بیشتری دارد. در این میان موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) ارتباط نزدیکی به حوزه‌های فعالیت ما دارد و از طرف دیگر هم با توجه به تعاریف موجود و شاخص‌‌های مطرح شده از حکمرانی خوب (Good Governance) از این جهت که «شفافیت» و «پاسخگویی» و البته «مبارزه با فساد» مورد توجه قرار می‌گیرد. دانش‌ باز دولت الکترونیک در این بخش پیرامون مبحث مهم دولت الکترونیک بحث و گفت و گو خواهیم کرد. حاکمیت شرکتی قانون‌سپاری گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)… جمع‌سپاری مطالب ، مقالات، اخبار و کتب پیرامون جمع‌سپاری اقتصاد رفتاری اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری. داده‌‌ی باز بحث و گفت‌وگو پیرامون داده‌ی حکومتی باز حکومت‌ باز گفتگوهایی پیرامون حکومت باز و مفاهیم مرتبط تنظیم‌گری بحث و گفت‌وگو پیرامون تنظیم‌گری با عینک شفافیت مطالبه‌گری گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت فناوری نرم بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری نرم زنجیره بلوک مصورسازی داده بحث و گفت و گو پیرامون مصورسازی داده‌ها حاکمیت و شهر هوشمند مطالبی با موضوع هوشمندسازی دولت، شهر، شهروندان، کسب و کارها و …در اینجا جمع‌اوری می گردد نوآوری باز
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی موضوعات مرتبط با شفافیت 1 آگوست 26, 2017
نبود اطلاعات مورد نیاز تحقیقات به بهانه محرمانگی 14 اکتبر 17, 2019
منابع حوزه داده باز 39 اکتبر 14, 2019
فواید، اثرات و کاربردهای داده باز 39 اکتبر 9, 2019
فهرست سایت‌های دولتی حاوی داده 33 اکتبر 10, 2019
تغییر مبلغ قراردادی جنجالی | سامانه شفافیت قراردادها 1 اکتبر 8, 2019
معرفی منابع مرتبط با مصورسازی داده 6 اکتبر 7, 2019
منابع علمی مرتبط با حوزه جمع‌سپاری 19 اکتبر 4, 2019
منابع و مطالب پیرامون فناوری شهروندی 11 اکتبر 4, 2019
اخبار مرتبط با قانون‌سپاری 5 سپتامبر 28, 2019
راهنمای انتشار داده (باز) 5 سپتامبر 25, 2019
حکمرانی داده - Data Governance 8 سپتامبر 24, 2019
فهرست کتب و منابع پژوهشی حکومت‌ باز 11 سپتامبر 24, 2019
منابع پژوهشی پیرامون دولت الکترونیک 3 سپتامبر 24, 2019
قوانین و سیاست‌های داده باز و دسترسی به اطلاعات 17 سپتامبر 21, 2019
راهبردهای توسعه‌ی دولت الکترونیک در کشور 1 سپتامبر 18, 2019
جایگاه تعارض منافع در اقتصاد سیاسی 2 سپتامبر 15, 2019
اندازه دولت در ایران 11 سپتامبر 15, 2019
انواع مفاهیم و نظریات حکمرانی 2 سپتامبر 15, 2019
مدل مطلوب حکمرانی (Good Governance) 5 سپتامبر 15, 2019
فناوری حقوقی 21 سپتامبر 12, 2019
نهادها و موسسات مرتبط با داده باز 3 سپتامبر 7, 2019
منابع علمی حکمرانی و حکمرانی خوب 3 سپتامبر 1, 2019
معرفی بسترهای مطالبه‌گری در ایران و جهان 3 سپتامبر 3, 2019
منابع پیش‌نهادی برای آشنایی و مطالعه فناوری حقوقی 1 آگوست 27, 2019
فهرست سایت‌های بین‌المللی حاوی داده 18 آگوست 27, 2019
تنظیم گری و شکست آن( Regulatory failure) 5 آگوست 10, 2019
منابع پیش‌نهادی برای آشنایی و مطالعه فناوری شهروندی

در این موضوع منابع و مطالب پیش‌نهادی پیرامون فناوری شهروندی را به شما معرفی کنیم؛ جلسه آموزشی فناوری شهروندی سایت مرجع در حوزه سامانه‌های فناوری شهروندی (Civictech.guide) کتاب The first Introduction to Civictech لیستی …

1 آگوست 8, 2019
انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 8 جولای 9, 2019
مشارکت شهروندی 3 جون 23, 2019