موضوعات مرتبط با شفافیت


فناوری حقوقی استراتژی باز ثبت دانش و محتوا در زمینه استراتژی باز دولت به مثابه پلتفرم استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است. در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم. اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید. چالش دولت الکترونیک در این بخش پیرامون مبحث مهم دولت الکترونیک بحث و گفت و گو خواهیم کرد. فناوری شهروندی درستی سنجی درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود. درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. دانش‌ باز حاکمیت شرکتی / حکمرانی شرکتی حکومت‌ باز گفتگوهایی پیرامون حکومت باز و مفاهیم مرتبط قانون‌سپاری گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)… اقتصاد رفتاری اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری. جمع‌سپاری مطالب ، مقالات، اخبار و کتب پیرامون جمع‌سپاری فناوری نرم بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری نرم زنجیره بلوک تنظیم‌گری بحث و گفت‌وگو پیرامون تنظیم‌گری با عینک شفافیت مصورسازی داده بحث و گفت و گو پیرامون مصورسازی داده‌ها مطالبه‌گری و حمایتگری گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت نوآوری باز حاکمیت و شهر هوشمند مطالبی با موضوع هوشمندسازی دولت، شهر، شهروندان، کسب و کارها و …در اینجا جمع‌اوری می گردد مشارکت عمومی-خصوصی اسناد و مطالب مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) پاسخگویی پاسخگویی(Accountability) مفهومی در حکمرانی خوب است که در هم تنیدگی فراوانی با شفافیت دارد چرا که از طریق ارائه اطلاعات برای عموم مردم زمینه برای نظارت عمومی ایجاد می‌شود و در واقع اینکه عملکرد مسئولین در معرض عموم مردم قرار میگیرد موجب پاسخگویی آنها میشود. در این دسته سعی داریم این بار با تمرکز روی این مفهوم و تجربیات جهانی و ادبیات موجود به شفافیت بنگریم. داده‌‌ی باز بحث و گفت‌وگو پیرامون داده‌ی حکومتی باز ارزیابی آثار مقررات‌گذاری اقتصاد سیاسی با توجه به تعاریف اقتصاد سیاسی که یکی از آنها به نقل از درازن در کتاب اقتصاد سیاسی کلان: «چگونگی اثرگذاری امور سیاسی در انتخاب‌های اقتصادی است» می‌توان به اثرات شفافیت سیاسی، و مخصوصاً تعارض منافع در انتخاب‌های اقتصادی ذیل موضوع کاری و پژوهشی ما در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداخت. البته خود درازن هم در کتاب «اقتصاد سیاسی کلان» به موضوع تعارض منافع پرداخته و یک عامل بسیار تعیین کننده در امور سیاسی موثر در اقتصاد میداند. این زاویه‌ی نگاهی که به اثرات شفافیت سیاسی و تعارض منافع در اقتصاد سیاسی وجود دارد راه جدید و ابعاد فراوانی پیش روی ما قرار میدهد که اصل آن همان کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که سابقاً به آن پرداختیم اما این بار این کارکردها را در اقتصاد خواهیم دید. بنابراین موضوعیی بسیار کاربردی و زاویه‌ی نگاه جدیدی است به کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی حکمرانی حکمرانی موضوعی است که در آن مدل ها و نظریات مختلفی در سالهای اخیر ارائه شده است. این موضوع به عنوان موضوع کلانی که شفافیت، تعارض منافع و…ذیل آن می گنجد، جای بررسی و تعمیق بیشتری دارد. در این میان موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) ارتباط نزدیکی به حوزه‌های فعالیت ما دارد و از طرف دیگر هم با توجه به تعاریف موجود و شاخص‌‌های مطرح شده از حکمرانی خوب (Good Governance) از این جهت که «شفافیت» و «پاسخگویی» و البته «مبارزه با فساد» مورد توجه قرار می‌گیرد.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 315 آگوست 26, 2017
7 854 جون 22, 2021
2 24 جون 9, 2021
8 1723 جون 3, 2021
4 154 می 30, 2021
4 278 می 16, 2021
6 391 می 15, 2021
5 73 می 5, 2021
7 359 آپریل 28, 2021
46 3391 آپریل 27, 2021
46 5103 آپریل 27, 2021
1 69 آپریل 25, 2021
1 37 آپریل 21, 2021
1 79 آپریل 14, 2021
21 1704 آپریل 9, 2021
3 58 فوریه 16, 2021
4 47 فوریه 16, 2021
5 289 فوریه 16, 2021
21 1656 فوریه 6, 2021
17 1514 ژانویه 31, 2021
24 2130 ژانویه 24, 2021
10 646 ژانویه 20, 2021
53 2694 دسامبر 1, 2020
2 95 نوامبر 19, 2020
8 936 اکتبر 31, 2020
4 294 اکتبر 7, 2020
2 92 سپتامبر 16, 2020
8 301 سپتامبر 1, 2020
8 2127 آگوست 26, 2020
2 147 آگوست 24, 2020