موضوعات مرتبط با شفافیت


استراتژی باز ثبت دانش و محتوا در زمینه استراتژی باز فناوری حقوقی کدهای رفتاری دولت به مثابه پلتفرم استعاره‌ی جدیدی که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پا به عرصه‌ی حکمرانی گذاشته است بیش از همه‌ چیز به شفافیت گره خورده است. در این بخش به بحث و گفت‌وگو پیرامون این بحث می‌پردازیم. اگر سوالی داشتید می‌توانید از آقای یخچالی ( @Yakhchali ) که تز دکترای خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند بپرسید. چالش دولت الکترونیک در این بخش پیرامون مبحث مهم دولت الکترونیک بحث و گفت و گو خواهیم کرد. فناوری شهروندی حاکمیت شرکتی / حکمرانی شرکتی دانش‌ باز درستی سنجی درستی مهم است. فکت‌ها مهم‌اند. همه می‌دانیم اگر تصمیم‌های سرنوشت‌ساز، چه در زندگی شخصی و چه در عرصه عمومی، بر پایه‌ی اطلاعات نادرست گرفته شوند، می‌توانند منجر به نتایج فاجعه‌باری شوند. اینجاست که اهمیت درستی‌سنجی نمایان می‌شود. درستی‌سنجی یا fact-checking پروسه‌ی بررسی صحت گفته‌ها، ادعاها و اظهارات افراد یا رسانه‌ها است. حکومت‌ باز گفتگوهایی پیرامون حکومت باز و مفاهیم مرتبط قانون‌سپاری گردآوری و تبادل نظر پیرامون قانون‌سپاری (جمع‌سپاری قانون‌نویسی)… اقتصاد رفتاری اشتراک ‌گذاری منابع، بحث و گفت‌وگو پیرامون موضوع اقتصاد رفتاری. جمع‌سپاری مطالب ، مقالات، اخبار و کتب پیرامون جمع‌سپاری فناوری نرم بحث و تبادل نظر پیرامون فناوری نرم تنظیم‌گری بحث و گفت‌وگو پیرامون تنظیم‌گری با عینک شفافیت زنجیره بلوک نوآوری باز حکمرانی و شهر هوشمند مطالبی با موضوع هوشمندسازی دولت، شهر، شهروندان، کسب و کارها و …در اینجا جمع‌اوری می گردد مصورسازی داده بحث و گفت و گو پیرامون مصورسازی داده‌ها مشارکت عمومی-خصوصی اسناد و مطالب مرتبط با مشارکت عمومی-خصوصی (Public-Private Partnership) مطالبه‌گری و حمایتگری گفت و گو پیرامون مطالبه‌گری از حاکمیت پاسخگویی پاسخگویی(Accountability) مفهومی در حکمرانی خوب است که در هم تنیدگی فراوانی با شفافیت دارد چرا که از طریق ارائه اطلاعات برای عموم مردم زمینه برای نظارت عمومی ایجاد می‌شود و در واقع اینکه عملکرد مسئولین در معرض عموم مردم قرار میگیرد موجب پاسخگویی آنها میشود. در این دسته سعی داریم این بار با تمرکز روی این مفهوم و تجربیات جهانی و ادبیات موجود به شفافیت بنگریم. ارزیابی آثار مقررات‌گذاری داده‌‌ی باز بحث و گفت‌وگو پیرامون داده‌ی حکومتی باز اقتصاد سیاسی با توجه به تعاریف اقتصاد سیاسی که یکی از آنها به نقل از درازن در کتاب اقتصاد سیاسی کلان: «چگونگی اثرگذاری امور سیاسی در انتخاب‌های اقتصادی است» می‌توان به اثرات شفافیت سیاسی، و مخصوصاً تعارض منافع در انتخاب‌های اقتصادی ذیل موضوع کاری و پژوهشی ما در ارتباط با اقتصاد سیاسی پرداخت. البته خود درازن هم در کتاب «اقتصاد سیاسی کلان» به موضوع تعارض منافع پرداخته و یک عامل بسیار تعیین کننده در امور سیاسی موثر در اقتصاد میداند. این زاویه‌ی نگاهی که به اثرات شفافیت سیاسی و تعارض منافع در اقتصاد سیاسی وجود دارد راه جدید و ابعاد فراوانی پیش روی ما قرار میدهد که اصل آن همان کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع است که سابقاً به آن پرداختیم اما این بار این کارکردها را در اقتصاد خواهیم دید. بنابراین موضوعیی بسیار کاربردی و زاویه‌ی نگاه جدیدی است به کارکردهای شفافیت و مدیریت تعارض منافع در اقتصاد از منظر اقتصاد سیاسی حکمرانی حکمرانی موضوعی است که در آن مدل ها و نظریات مختلفی در سالهای اخیر ارائه شده است. این موضوع به عنوان موضوع کلانی که شفافیت، تعارض منافع و…ذیل آن می گنجد، جای بررسی و تعمیق بیشتری دارد. در این میان موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) ارتباط نزدیکی به حوزه‌های فعالیت ما دارد و از طرف دیگر هم با توجه به تعاریف موجود و شاخص‌‌های مطرح شده از حکمرانی خوب (Good Governance) از این جهت که «شفافیت» و «پاسخگویی» و البته «مبارزه با فساد» مورد توجه قرار می‌گیرد. خدمات دولت
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 340 آگوست 26, 2017
11 1017 نوامبر 15, 2021
6 172 نوامبر 8, 2021
5 26 نوامبر 8, 2021
4 23 نوامبر 8, 2021
5 61 اکتبر 28, 2021
3 42 اکتبر 19, 2021
1 26 اکتبر 19, 2021
1 26 اکتبر 19, 2021
1 31 اکتبر 19, 2021
9 90 اکتبر 18, 2021
2 44 اکتبر 17, 2021
9 2015 اکتبر 11, 2021
9 647 اکتبر 6, 2021
5 776 اکتبر 6, 2021
4 283 سپتامبر 9, 2021
49 6414 سپتامبر 16, 2021
1 44 سپتامبر 7, 2021
21 2241 آگوست 24, 2021
2 45 آگوست 9, 2021
5 443 جولای 26, 2021
56 3223 جولای 22, 2021
3 368 جولای 16, 2021
22 2031 جولای 13, 2021
6 853 جولای 10, 2021
4 449 جولای 5, 2021
2 59 جون 30, 2021
2 64 جون 29, 2021
2 373 جون 27, 2021
7 1088 جون 22, 2021