موضوعات مرتبط با شفافیت   چالش


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی چالش 1 آگوست 26, 2017
تجربه‌های جهانی برگزاری چالش 9 سپتامبر 6, 2018
همفکری پیرامون برگزاری یک مسابقه 4 می 24, 2018
چالش در کلام مسئولین 1 آپریل 5, 2018
بسترهای ایرانی برگزاری چالش 3 ژانویه 21, 2018
چالش همراه با مجلس 1 نوامبر 5, 2017
چرایی سازوکار چالش 1 نوامبر 5, 2017
شباهت چالش با جعاله عام 1 نوامبر 5, 2017
باندل چالش(CHALLENGE) 1 اکتبر 31, 2017