موضوعات مرتبط با شفافیت   قانون‌سپاری


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی قانون‌سپاری 1 دسامبر 16, 2017
اخبار مرتبط با قانون‌سپاری 5 سپتامبر 28, 2019
منابع علمی مرتبط با قانون سپاری 3 دسامبر 20, 2018
بررسی رعایت برخی اصول قانون نویسی در قانون برنامه پنجم توسعه 1 نوامبر 15, 2017
تجربیات بین‌المللی مشارکت شهروندان در قانون‌‌نویسی 12 اکتبر 6, 2018
ایده‌هایی برای E-Legislation 1 فوریه 10, 2018
پارلمان مجازی ایران 1 دسامبر 19, 2017
رتبه ایران در قانون‌نویسی مشارکتی 1 دسامبر 16, 2017
کتب مرتبط با قانون‌نویسی 2 نوامبر 15, 2017