موضوعات مرتبط با شفافیت   حاکمیت و شهر هوشمند


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی حاکمیت و شهر هوشمند 2 مارچ 3, 2018
اخبار، گزارش‌‌ها و یادداشت‌ها در خصوص شهر هوشمند 5 نوامبر 4, 2019
مطالب مرتبط با حاکمیت هوشمند 5 اکتبر 31, 2019
منابع پیرامون حاکمیت و شهر هوشمند 8 سپتامبر 29, 2018