پیرامون فساد


مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مباحث پایه‌ای فساد 1 آگوست 28, 2017
اشکال فساد 6 اکتبر 19, 2019
تدقیق و بررسی فساد سیستمی 25 اکتبر 17, 2019
تعاریف فساد 19 سپتامبر 28, 2019
پیامدهای فساد 13 سپتامبر 28, 2019
نسبت فساد و ناکارآمدی 8 سپتامبر 26, 2019
علل و عوامل بروز فساد 8 سپتامبر 3, 2019
اگر شفافیت مشکل فساد را حل می‌کند، چرا کشورهای پیشرفته، در رأسشان ایالات متحده، نماد فساد هستند؟ 10 جولای 15, 2019
معرفی پژوهشگران برجسته حوزه فساد 2 جون 10, 2019
دسته‌بندی‌های فساد 7 جون 12, 2019
دسته بندی ها و انواع مفاسد 3 دسامبر 13, 2017