درباره فساد


سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم.
موضوع پاسخ‌ها نمایش‌ها فعالیت
1 123 اکتبر 15, 2017
43 1290 جولای 15, 2020
7 1190 جولای 15, 2020
17 862 جولای 15, 2020
8 314 جولای 13, 2020
6 176 آپریل 13, 2020
5 270 جولای 1, 2020
10 1147 جون 30, 2020
38 2434 جون 28, 2020
11 483 جون 21, 2020
5 427 جون 20, 2020
4 65 جون 15, 2020
7 320 جون 8, 2020
1 25 می 30, 2020
2 69 می 18, 2020
6 126 می 16, 2020
3 267 می 7, 2020
6 118 می 5, 2020
3 455 ژانویه 20, 2020
10 402 آپریل 18, 2020
1 52 آپریل 12, 2020
3 83 آپریل 11, 2020
2 51 مارچ 12, 2020
2 307 مارچ 4, 2020
9 300 مارچ 4, 2020
21 769 فوریه 1, 2020
2 335 ژانویه 23, 2020
14 511 ژانویه 18, 2020
9 557 دسامبر 7, 2019
11 1038 نوامبر 28, 2019