پیرامون فساد


سلامت اداری دسته‌‌بندی مرتبط با سلامت . اداری مصادیق فساد شناخت یک موضوع با تبیین‌ مصداق‌های آن آسان‌تر خواهد شد. از این رو در این بخش به تبیین مصادیق فساد می‌پردازیم. مباحث پایه‌ای فساد در کلام بزرگان در کلام بزرگان شاخص‌های ارزیابی شاخص‌های ارزیابی فساد گسترده و متنوع‌اند؛ از سنجش ادراک فساد تا تجربه‌ی آن. در این دسته‌بندی به بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع می‌پردازیم. صنعت مبارزه با فساد اقتصاد فساد و مبارزه با فساد به موضوع استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت کاهش فساد می‌پردازد. در این بخش انجمن قصد بحث و گفت‌وگو پیرامون این موضوع را داریم. مبارزه با فساد مباحث مرتبط با مبحث کلی مبارزه با فساد در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. سوت‌زنی و نظارت عمومی سوت‌زنی (Whistle Blower) یکی از بهترین راه‌های مبارزه‌ با فساد است که متأسفانه در کشور ما مغفول واقع شده است. در این دسته‌بندی به بحث و گفت و گو پیرامون این موضوع کلیدی می‌پردازیم.
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی پیرامون فساد 1 اکتبر 15, 2017
شاخص ادراک از فساد 2 ژانویه 23, 2020
فهرست مؤسسات و نهادهای داخلی فعال در عرصه‌ی مبارزه با فساد 3 ژانویه 20, 2020
کمیته‌های مستقل مبارزه با فساد 7 ژانویه 19, 2020
پیامدهای فساد 14 ژانویه 18, 2020
فهرست سایت‌های ایرانی مرتبط با گزارشگری تخلف (سوت‌زنی) 3 ژانویه 16, 2020
نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد 2 دسامبر 29, 2019
قوانین و تجربیات کشورها پیرامون گزارشگران تخلف 8 دسامبر 22, 2019
کتب ، گزارش‌ها و مقالات حوزه مبارزه با فساد 35 نوامبر 27, 2019
نهادها، قوانین، سیاست‌ها و اسناد داخلی مبارزه با فساد 9 دسامبر 7, 2019
شاخص‌های مختلف ارزیابی فساد 11 نوامبر 28, 2019
تدقیق و بررسی فساد سیستمی 34 نوامبر 16, 2019
منابع علمی با موضوع شاخص‌های سنجش فساد 6 نوامبر 12, 2019
یادداشت‌هایی با موضوع مبارزه با فساد 16 نوامبر 10, 2019
فساد و مفاهیم مرتبط در کلام کارشناسان 2 نوامبر 9, 2019
رابطه فساد و قانون 5 نوامبر 4, 2019
تجربه‌های جهانی مبارزه با فساد 11 اکتبر 19, 2019
اشکال فساد 6 اکتبر 19, 2019
مدیریت گلوگاه های فساد خیز - corruption risk management 3 اکتبر 13, 2019
تعاریف فساد 19 سپتامبر 28, 2019
نسبت فساد و ناکارآمدی 8 سپتامبر 26, 2019
داده‌نما با موضوع فساد 9 سپتامبر 21, 2019
ارزیابی سلامت اداری 3 سپتامبر 11, 2019
علل و عوامل بروز فساد 8 سپتامبر 3, 2019
تجربیات جهانی مبارزه با فساد: گرجستان 13 آگوست 27, 2019
فساد و مفاهیم مرتبط در کلام مسئولین کشور 7 جولای 29, 2019
اگر شفافیت مشکل فساد را حل می‌کند، چرا کشورهای پیشرفته، در رأسشان ایالات متحده، نماد فساد هستند؟ 10 جولای 15, 2019
پروژه های فیل سفید در ایران 8 جولای 10, 2019
مبارزه با کلاهبرداری، قمار، لاتاری و ... اینترنتی 8 جون 27, 2019
معرفی پژوهشگران برجسته حوزه فساد 2 جون 10, 2019