درباره فساد   مبارزه با فساد


موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی مبارزه با فساد 1 دسامبر 10, 2017
کنفرانس‌های مبارزه با فساد 3 می 7, 2020
فهرست مؤسسات و نهادهای داخلی فعال در عرصه‌ی مبارزه با فساد 3 ژانویه 20, 2020
داده‌نما با موضوع فساد 10 آپریل 18, 2020
معایب شورای دستگاه های نظارتی 1 آپریل 12, 2020
نهادهای بین‌المللی مبارزه با فساد 3 آپریل 11, 2020
کتب ، گزارش‌ها و مقالات حوزه مبارزه با فساد 37 آپریل 7, 2020
مدیریت گلوگاه های فساد خیز - corruption risk management 10 مارچ 24, 2020
۱۰ اصل مبارزه با فساد در موسسات دولتی SOE (سازمان شفافیت بین‌الملل) 2 مارچ 4, 2020
کمیته‌های مستقل مبارزه با فساد 9 مارچ 4, 2020
نهادها، قوانین، سیاست‌ها و اسناد داخلی مبارزه با فساد 9 دسامبر 7, 2019
یادداشت‌هایی با موضوع مبارزه با فساد 16 نوامبر 10, 2019
تجربه‌های جهانی مبارزه با فساد 11 اکتبر 19, 2019
تجربیات جهانی مبارزه با فساد: گرجستان 13 آگوست 27, 2019
برنامه‌ ملی دیگر کشورها در مبارزه با فساد 2 آپریل 24, 2019
فهرست قوانین ناظر به مبارزه با فساد 1 فوریه 19, 2019
پیرامون سازمان مردم‌نهاد «ارتقای سلامت اداری» 6 آگوست 27, 2018
کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد 6 می 6, 2018
طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» 35 آپریل 22, 2018
ارزیابی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین» در مجلس شورای اسلامی 10 آپریل 5, 2018
مسئولین برکنار شده به خاطر فساد - تجارب بین‌المللی 3 ژانویه 8, 2018
اخبار داخلی مرتبط با حوزه فساد و مبارزه با فساد 2 دسامبر 12, 2017
راهنمای مبارزه با فساد برای جوانان 1 نوامبر 20, 2017