اندیشکده «شفافیت برای ایران»


تالار گفت‌وگو هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم. چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟ چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟ تیم فناوری شهروندی تیم تعارض منافع فعالیت‌های تیم تعارض منافع اندیشکده شفافیت برای ایران تیم داده باز فعالیت‌های تیم داده باز اندیشکده «شفافیت برای ایران»
موضوع پاسخ‌ها فعالیت
در رابطه با دسته‌بندی اندیشکده «شفافیت برای ایران» 1 آگوست 29, 2017
اولین دوره‌ی جایزه اندیشه‌ورزی و سیاست‌سازی 1 ژانویه 15, 2020
سوالات متداول پیرامون اندیشکده شفافیت برای ایران 1 دسامبر 28, 2019
تالار گفت‌وگو شفافیت برای ایران از نگاه دیگران 1 اکتبر 4, 2019
قراردادهای مشکوک در سامانه شفافیت قراردادها 3 دسامبر 18, 2019
آموزش استفاده از ویرایشگر انجمن 6 دسامبر 16, 2019
تأثیر شفافیت در رشد جامعه 1 نوامبر 10, 2019
ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزه بودجه‌ریزی کشور 1 اکتبر 23, 2019
رصد اخبار مرتبط با انجام تکالیف قانونی در کشور 11 جولای 16, 2019
پیشنهادها برای ارتقای سامانه جمع‌نویسی 4 جولای 2, 2019
عملکرد شفافیت برای ایران در یک صفحه 3 دسامبر 9, 2017
سامانه جمع‌سپاری در قانون‌نویسی 3 دسامبر 1, 2017
آموزش استفاده از بات تلگرامی انجمن 2 نوامبر 10, 2017
افزودن چارت به متن نوشته در انجمن 1 اکتبر 8, 2017
چطور میشه محل موضوعات (topic) رو جابجا کرد؟ 2 اکتبر 24, 2017
سامانه رصد تکالیف قانونی کشور 1 اکتبر 11, 2017
افزونه کروم استفاده از انجمن 3 اکتبر 20, 2017
استفاده از جدول در انجمن 2 اکتبر 18, 2017
پلتفرمی برای دریافت بازخورد از مخاطبان 5 اکتبر 15, 2017
سامانه رصد قراردادهای ایران 1 اکتبر 11, 2017
ایده‌های سامانه‌ای جدید 1 اکتبر 12, 2017