سامانه‌های شفافیت بودجه

در این موضوع قصد گردآوری سامانه‌هایی با موضوع شفافیت بودجه را داریم. جدای از تأثیر خود این سامانه‌ها نیز جالب توجه می‌باشند.


بانک جهانی سامانه‌های ۴۰ کشور دنیا را در این سایت گردآوری کرده است:

http://wbi.worldbank.org/boost/

هم چنین این آدرس نیز کمک می‌کند:
http://wbi.worldbank.org/boost/budget-work-map


در رنکینگ جهانی داده‌باز کشورهایی که به صورت سبز رنگ هستند داده‌ی بودجه را به صورت باز ارائه می دهند که با رجوع به صفحه هر کشور می‌توان به سامانه‌ها نیز دسترسی داشت:
صفحه شاخص بودجه:
https://index.okfn.org/dataset/budget/

صفحه داده‌بودجه مکزیک:

https://index.okfn.org/place/mx/budget/

آدرس بودجه مکزیک:

سامانه بودجه ارمنستان

در این سامانه به صورت تعاملی می‌توانید تا ریز پروژه‌ها را مشاهده کنید.

سامانه شفافیت بودجه توگو به شما اجازه تولید فیلدهای مورد نیاز را در سایت بودجه می دهد:

پورتال شفافیت بودجه مکزیک که داده‌ها را به صورت ویژال شده نمایش می‌دهد.

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/datos_presupuestarios_abiertos

سامانه رصد بودجه در گرجستان

فوق العاده عالی!!

1 Like