معرفی اعضای انجمن

محفلی برای آشنایی اعضای انجمن با هم

هر کس هر طور دوست دارد، خود را در اینجا معرفی کند.

محمدحسین خانی
دانشجوی ارشد پیوسته علوم‌سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
پژوهشگر و مسئول پروژه‌های داده باز در شفافیت برای ایران

چراغ دوم:

محمدحسین ملک‌نژاد

ورودم به دنیای شفافیت از مهرماه ۹۵ آغاز شد و امروز علاوه بر افتخار پژوهشگری، مسئولیت سامانه‌های مجموعه را برعهده دارم. البته سامانه‌هایمان در این تاریخ (دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ ) همه در دست توسعه‌اند و انشالله سال آینده یکی یکی افتتاح خواهیم کرد.

دانشجوی معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق (ع) هستم و از دنیای بزرگ مدیریت بازرگانی حوزه مدیریت نواوری و مخصوصا نوآوری اجتماعی با تمرکز بر فناوری اطلاعات تمرکز کرده‌ام.