درباره تالار گفتگوی دغدغه‌مندان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

محفلی برای گفت‌وگو و مستندسازی دانش پیرامون شفافیت، مشارکت، پیشگیری و مبارزه با فساد

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

آمارهای انجمن

  کل ۲۴ ساعت گذشته 7 روز گذشته ۳۰ روز گذشته
موضوعات 1489 0 2 3
نوشته‌ها 9591 0 4 10
کاربران 384 0 0 10
کاربران فعال 1 14 32
پسند‌ها 8757 0 2 12