درباره تالار گفتگوی دغدغه‌مندان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

محفلی برای گفت‌وگو و مستندسازی دانش پیرامون شفافیت، مشارکت، پیشگیری و مبارزه با فساد

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

آمارهای انجمن

  کل ۲۴ ساعت گذشته 7 روز گذشته ۳۰ روز گذشته
موضوعات 1519 0 0 2
نوشته‌ها 9911 0 4 11
ثبت‌نام‌ها 357 0 1 6
کاربران فعال 3 5 7
پسند‌ها 8869 0 7 10
پیام‌های گفتگو 2 0 0 0