درباره تالار گفت‌وگوی اندیشکده «شفافیت برای ایران»

محفلی برای گفت‌وگو و مستندسازی دانش پیرامون شفافیت، مشارکت مردم، پیشگیری و مبارزه با فساد

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

آمارهای انجمن

  کل 7 روز گذشته ۳۰ روز گذشته
موضوعات 1477 0 0
نوشته‌ها 9458 14 68
کاربران 401 1 10
کاربران فعال 12 25
پسند‌ها 8629 2 65