درباره تالار گفتگوی دغدغه‌مندان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

محفلی برای گفت‌وگو و مستندسازی دانش پیرامون شفافیت، مشارکت، پیشگیری و مبارزه با فساد

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

آمارهای انجمن

  همیشه ۲۴ ساعت 7 روز گذشته ۳۰ روز گذشته
موضوعات 0 0 0
نوشته‌ها 2 14 21
ثبت‌نام‌ها 0 1 3
کاربران فعال 1 4 7
پسند‌ها 0 0 0
Chat messages 2 0 0 0