درباره تالار گفتگوی دغدغه‌مندان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد

محفلی برای گفت‌وگو و مستندسازی دانش پیرامون شفافیت، مشارکت، پیشگیری و مبارزه با فساد

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران

آمارهای انجمن

  کل ۲۴ ساعت گذشته 7 روز گذشته ۳۰ روز گذشته
موضوعات 1508 0 2 2
نوشته‌ها 9671 0 4 8
ثبت‌نام‌ها 393 0 0 6
کاربران فعال 0 4 13
پسند‌ها 8830 0 0 13
پیام‌های گفتگو 2 0 0 0