دانشوری شهروندی | Citizen Science

در این تاپیک به جمع‌آوری مطالب و گفتگو پیرامون دانش شهروندی (citizen science) می‌پردازیم.

دانش شهروندی را می‌توان از مفاهیم زیرمجموعه‌ی جمع‌سپاری دانست. مطالب بیشتر در مورد جمع‌سپاری را در انجمن گفتگو یا وبلاگ شفافیت برای ایران بیابید.
البته دانش شهروندی به مثابه یک راهبرد در دیگر حوزه‌ها هم کاربرد دارد. برای مثال داده تولید شده توسط شهروندان | Citizen Generated Data را ببینید. (برای مطالعه دیگر مطالب مرتبط با داده باز داده‌ باز - انجمن گفت‌وگوی اندیشکده «شفافیت برای ایران» را ببینید. )

مطالبی مختصر و اولیه پیرامون دانشوری شهروندی:

1 پسندیده

مفهوم collective intellignece (به اختصار: CI) هم با citizen science مرتبط است:

1 پسندیده

دو کتاب زیر به عنوان مرجع در حوزه‌ی Collective Intelligence شناخته می‌شوند و منابع بعدی را در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهند:

هر دو کتاب را می‌توان از Libegn.io دریافت کرد.


هم‌چنین در این صفحه می‌توانید مقالات برگزیده‌ی این حوزه را مشاهده کنید.