گزارش‌ها، یادداشت‌ها و پژوهش‌ها پیرامون شفافیت بودجه

دریافت مقاله

2 Likes

شفافیت بودجه شرکتهای دولتی

2 Likes

ارزيابي شاخص شفافيت بودجه ايران (open budget index) در سال 1398

شاخص شفافیت بودجه در ایران در سال 1398 بر اساس روش­شناسی سازمان IBP، میانگین امتیاز 8 سند کلیدی بودجه می­باشد. این شاخص در ایران امتیاز 27.63 را به خود اختصاص داده است. از آنجاکه سطح مناسب شفافیت بودجه، امتیاز 61 می­باشد، باید اظهار داشت که نظام بودجه در ایران از سطح نامطلوبی در حوزه شفافیت بودجه برخوردار است که می­بایست به دنبال بهبود و ارتقا آن باشد. شایان ذکر است شاخص شفافیت بودجه در ایران با امتیاز 27.63 از میانگین جهانی این شاخص در بین بیش از 100 کشور(امتیاز 45) نیز کمتر است.
باتوجه به رتبه ­بندی کشورهای جهان در حوزه شفافیت بودجه میتوان اشاره کرد که رتبه ایران در این شاخص از بین 117 کشور، 95 می­باشد. در این رتبه بندی، شاخص OBI ایران در مقایسه با 23 کشور از وضعیت بهتری برخوردار است. تحلیل شاخص OBI در بین کشورهای آسیایی و همسایه حاکی از آن است کشورهای پاکستان، هند، ترکیه و روسیه نسبت به ایران از وضعیت بهتری در حوزه شفافیت بودجه برخوردارند. همچنین باید اشاره داشت کشور روسیه ازجمله بهترین کشورها در زمینه شفافیت بودجه به شمار می­روند.


1 Likes

«منظور اساسی از دیوان محاسبات، نظارت ملت بر وضع مالی کشور است.»
متن مذاکرات تصویب قانون اساسی در سال 1358 - شهید بهشتی

1 Likes