شاخص ادراک از فساد - Corruption Perception Index

نکات مرتبط با شاخص ادراک از فساد (سازمان شفافیت بین‌الملل) اینجا ثبت می‌شود

ابتدا:

همچنین:

  • و مطلب اختصاصی در تالار گفتگو پیرامون شاخص ادراک از فساد سال 2017: در این لینک
2 Likes

شاخص ادراک از فساد سال 2019 هم منتشر شد:

اما مطابق این شاخص، وضعیت ایران در طول سال‌های مختلف در نمودار زیر قابل مشاهده است (به تفکیک رتبه و امتیاز):

برخی تحلیل‌ها:

  • امتیاز ادراک از فساد ایران از سال 2009 تا 2019 (11 سال) تغییر معناداری را نشان نمی‌دهد.
  • رتبه‌ی ادراک از فساد ایران در 6 سال گذشته روند نامطلوبی داشته و به سه بخش تقسیم می‌شود:
    • سال‌های بهبود: 2014 - 2015
    • سال‌های توقف: 2016 - 2017
    • سال‌های تضعیف: 2018 - 2019
6 Likes

نقد شاخص ادراک از فساد

image

ejip.ir-v5n51p69-fa.pdf (363.2 کیلوبایت)

1 Likes