تنظیم گری و شکست آن( Regulatory failure)

مطالب مرتبط با تنظیم گری و شکست تنظیم گری ( Regulatory failure) آورده می شود.

شکست تنظیم گری چیست؟

The discussion of ‘good’ regulation in Chapter 3 suggests that regulators will ‘fail’ when they do not produce (at reasonable cost) the outcomes that are stipulated in their mandates or when they do not serve procedural or representative values properly. Thus, regulators may be criticized, inter alia, because they gain results inefficiently, or produce unwanted side-effects or because they lack transparency and accountability or exhibit bias and unfairness. Here it is worth considering the respective challenges of identifying outcome and procedural failures.

It is possible to identify a number of failings that have negative outcome implications.5 These failings usually involve poor performance in discharging the core tasks of regulation: detecting undesirable behaviour; developing responses and intervention tools to deal with errant behaviour; enforcing those tools on the ground, and assessing and modifying regulatory performance.6 A first difficulty in pinpointing an outcome failure is that, as noted in Chapter 3, most regulatory mandates are necessarily (and advisedly) flexible and open to interpretation.

شکست تنظیم گری( Regulatory failure) اشاره به حالتی دارد که تنظیم گری نتوانسته است پیامد های قصد شده را تحقق بخشد یا نسبت به ارزش های نمایندگی و روشهای آن پاسخگو باشد و به طور کلی نتایج ناکارآ رقم بخورد.

منبع:

Baldwin, R., Cave, M., & Lodge, M. (2012). Understanding regulation: theory, strategy, and practice . Oxford University Press on Demand.

2 پسندیده

شیوه تنظیم گری حضرت امیر علیه السلام:

ما سعر امیر المومنین علیه السلام ولکن من نقص عن بیع الناس قیل له بع کما یبیع الناس و الا فارفع من السوق الا ان یکون الطعام اطیب من طعام الناس.
ترجمه: حضرت علی (ع) برای کسی قیمت گذاری نکرد و اگر کسی کالایش به بیش از قیمت متعارف می فروخت به او می فرمود همان گونه که دیگران می فروشند بفروش یا از بازار بیرون برو، مگر اینکه آن شخص کالایی مرغوب تر و بهتر از کالای بازار عرضه کرده بود.

منبع: نوری، حسین (1408ق) مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، موسسه آل بیت؛ قم.

1 پسندیده


صحیفه نور ج19

1 پسندیده

In fact, attempting to reconcile conflicting interests is a core element of any regulation and administration.
منبع: Conflict of interest as a cross-cutting problem
of governance