مناسبت‌های تقویمی مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد

جمع‌آوری مناسبت‌های تقویمی مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد


مناسبت‌های جهانی


مناسبت‌های داخلی

 • افشای فیش‌های حقوقی: 16 اردیبهشت 1395‌؛ منبع
 • ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه {شفافیت دریافتی‌های مسئولین}: اوایل دی 1395؛ منبع
 • قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: 4 تیر 1388؛ منبع
 • قانون ارتقاء سلامت اداری: 19 آذر 1390؛ منبع
 • طرح رسیدگی به اموال مسئولین: 9 آبان 1394؛ منبع
 • شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی:‌ 2 آذر 1398؛ منبع
 • قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری: 2 دی 1337؛‌ منبع
 • قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها: 19 اردیبهشت 1337؛ منبع
 • قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی: 11 دی 1373؛ منبع
 • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی: 27 تیر 1372؛ منبع
 • قانون مبارزه با پول‌­شویی: 2 دی 1386؛ منبع
 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری: 15 آذر 1367؛ منبع
 • قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی: 19 خرداد 1348؛ منبع
 • قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور: 28 آذر 1369؛ منبع
 • طرح شفافیت و نظارت و تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی: 6 بهمن 1398؛ منبع
 • رونمایی از سایت بارگذاری آرای دادگاه‌های ویژه و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی نظام اقتصادی کشور: 14 بهمن 1398؛ منبع

{جمع‌آوری شده توسط اعضای اندیشکده}

4 Likes

15 سپتامبر: روز جهانی دموکراسی - International Day of Democracy
برای مثال بیانیه شفافیت پارلمانی در این روز تصویب شد. برخی از ایونت‌های شفافیت هم در این روز برگزار میشه.

1 Likes

International Right to know day


2 Likes

روز گزارشگران تخلف اضافه شد.

2 Likes

روزهای عمومی‌تر (که میشه ازش استفاده‌ی شفافیتی کرد)، مثل:

 • روز و هفته قوه قضائیه (7 تیر)

به زحمت آقای موحدیان @Movahedian تاریخ تصویب قوانین اضافه شد.

1 Likes