معرفی و بررسی‌ موسسات جهانی فعال در حوزه‌ي شفافیت

در این موضوع به بررسی نهادهای فعال در حوزه‌ی شفافیت می‌پردازیم…

این لیست به مرور تکمیل می‌گردد:

موسسه حوزه‌ی فعالیت وبسایت
Govlab شفافیت ، داده باز thegovlab.org
Sunlight Foundation شفافیت، تعارض منافع sunlightfoundation.com
Sinar Project شفافیت، حکومت‌باز، پارلمان باز sinarproject.org
2 Likes

موسسه‌ی Sinar Project؛
حوزه‌های فعالیت: شفافیت، حکومت‌باز، پارلمان باز در
کشور محل فعالیت: مالزی
شعار: Holding government accountable
وبسایت موسسه : https://sinarproject.org

1 Likes

1 نوشته به مبحث موجود منتقل شد: نهادها و موسسات مرتبط با داده باز

موسسه داده باز
Open Data Institute

ODI در سال 2012 توسط مخترع وب آقای تیم برنرزلی و متخصص هوش مصنوعی آقای نیگل شادبولت تأسیس شد. این مرکز یک شرکت مستقل، غیرانتفاعی و غیرحزبی بوده تا ارزش های داده باز را نشان داده و با هدف استفاده خلاقانه از داده باز برای تأثیرگذاری بر تغییرات مثبت در سراسر تأسیس شده است. مقراصلی این موسسه در لندن می باشد. این موسسه برای ایجاد یک اکوسیستم داده باز و قابل اعتماد، با شرکت ها و دولت ها همکاری می کند.