منابع و گزارش‌های بین المللی در خصوص دولت به مثابه پلتفرم

جمع آوری گزارش‌های بین المللی در خصوص دولت به مثابه پلتفرم

شاخص آمادگی دولت به مثابه پلتفرم 2018

لینک دانلود

2 Likes

https://jarfaa.ir/معرفی-شاخص-آمادگی-برای-دولت-پلتفرم/

حاوی تجربیات اجرایی برخی کشورها در پیاده سازی دولت به مثابه پلتفرم

2019-state-digital-transformation.pdf (3.9 مگابایت)