اخبار و مصادیق شفافیت شوراهای شهر

در سایت هر شورایی باید قسمتی برای پخش زنده جلسات شورا تعبیه شود و پس از آن بتوان به آرشیو آن جلسات با ذکر ارائه‌کننده، تاریخ جلسه، موضوع جلسه و … دسترسی داشته باشیم. علاوه بر این چون ممکن است عده‌ای به سایت و اینترنت دسترسی نداشته باشند پس باید پخش زنده جلسات شورا از طریق تلویزیون میسر باشد. همچنین مرکز استان جلسات شوراها را پخش کند.
در تصاویر زیر سایت‌های شورای شهرهای کلمبییا و منکاتو از ایالات‌متحده‌ی امریکا را که امکان پخش زنده جلسات را فراهم کرده‌اند، مشاهده می‌کنید.

https://www.farsnews.com/hamedan/news/13971212000702/طرح-شفاف‌سازی-در-شورا-و-شهرداری-تصويب-شد-

جدول شفافیت شوراها در سایت فراکسیون شفافیت شوراها: