منابع علمی مرتبط با قانون سپاری

کتب، مقالات و منابع مرتبط با قانون نویسی جمعی (قانون سپاری)

Crowdlaw: Collective Intelligence and Lawmaking #
Beth Simone Noveck
2018

5be9b083bc696_noveck.pdf (460.7 کیلوبایت)

1 Likes

گزارش جهانی شبکه‌ی جهانی سیاست‌گذاری باز از وضعیت سیاست‌گذاری باز در دنیا


StateofOpenPolicyFullReport_FINAL-1-1-1-1 (3).pdf (2.9 مگابایت)

داشتم سیاست های کلی نظام قانون نویسی که ابلاغی مقام معظم رهبری هست رو مطالعه می کردم. رسیدم به این جمله که ظاهرا میتونه پشتوانه ایده جمع نویسی مدنظر اندیشکده باشه.
یکی از جملات بند نهم که درباره اصول قانون نویسی است:
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری
مطالعه سیاست های کلی نظام قانون گذاری: لینک

1 Likes