مخارج شورا باید شفاف باشد!

شفافیت هزینه‌های جاری شورا از محورهای بسیار مهم شفافیت شوراهاست؛ از حقوق پایه‌ی اعضای شورا گرفته تا هزینه‌ی نگهداری فضای سبز شورا. منظور از شفافیت مالی شوراها این است که مشخص شود چه مبلغی، در چه تاریخی، برای چه کاری، به چه کسی پرداخت شده‌است. علاوه‌براین، برای انتشار عمومی این هزینه‌های شورا لازم است یک بازه‌ی زمانی، مثلا 1 ماه، در نظر گرفته شود.
در تصاویر زیر دو نمونه‌ی مربوط به شهرهای لندن‌سیتی کانادا و کلایدن انگلستان را مشاهده می‌کنید.