واردات خودرو در زمان منع ثبت سفارش

از تاریخ 13/10/95 به دستور معاون اول رئیس جمهور، ثبت خودرو برای غیر نمایندگی¬ها ممنوع شد اما اجرای این دستور تا تاریخ 22/10/95 در سازمان توسعه تجارت به تأخیر افتاد و در همین مدت محدود ثبت سفارش تعداد 34 هزار خودرو انجام شده است. بعلاوه در زمان ممنوعیت واردات خودروی سواری از تاریخ 24/4/96 تا تاریخ 10/10/96 که ثبت سفارش برای تمامی نمایندگی¬ها و غیرنمایندگی¬ها ممنوع بود تعداد 6481 دستگاه خودرو در سامانه ثبت سفارش و تأیید شد که با توجه به اظهار نظر گمرگ 2 هزار خودرو نیز ترخیص شده است. تحقیقات نشان داده است که دلالان برای هر ثبت سفارش خودرو در زمان انسداد سامانه بین 5 تا 25 میلیون تومان درآمد داشته¬اند. با این توضیحات و مطابق با بند «س» تبصره ماده 1 قانون «قاچاق کالا و ارز» مصوبه سال 92، قاچاق خودرو در زمان ممنوعیت واردات از نوع قاچاق سازمان¬یافته محسوب می¬شود. قاچاق سازمان¬یافته «جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد».
در ارتباط با فساد صرورت گرفته می­توان نقصان زیر را لیست کرد:

  • عدم نظارت بر سامانه ثبت سفارش
  • رانت اطلاعاتی
  • ضعف سامانه جامع گمرکی
  • ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو
2 پسندیده

مهم ترین نقصی که در این فرآیند مشاهده می شود، عدم اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه جامع گمرکی (یا بر عکس ) است.
اگر این مسئله حل شود بسیاری از رانت ها و فسادها جلویش گرفته می شود.
علاوه بر مسئله فوق که بسیار مورد توجه است، موارد بسیاری در چند ماه اخیر مشاهده شده است که برخی از تجار، ثبت سفارش کرده اند ارز دریافت کرده اما دیگر به گمرک مراجعه نکرده اند و حال سرنوشت این ارزها چه شده است…
این بزرگترین نقص فرآیند تجارت ماست که با وجود داشتن دو سامانه خوب اما جدایی این ها محل رانت و فساد را فراهم کرده است.

3 پسندیده