پیرامون تأمین مالی جمعی

برخی مطالب مفید پیرامون تأمین مالی جمعی را اینجا ثبت می‌کنیم.

از سوی مدیریت نظارت بر نهادهای مالی؛
دستورالعمل “تأمین مالی جمعی” ابلاغ شد

لینک خبر

لینک دستورالعمل

24

همبودگاه پلتفرمی است که در بستر خود امکان همکاری مترجمان، ناشران و سازمان ها را جهت همکاری در امر تولید دانش فراهم می کند.
فعالیت کانونی همبودگاه ترجمه متون تخصصی در حوزه های مختلف است که به افزایش دانش و توانمندی سازمان ها کمک می کند. این کار از طریق همکاری بین مترجمان، ناشران و سازمان ها انجام می گیرد. مترجم یا گروه مترجمان که دانش و تجربه بالایی در زمینه خاصی دارند کتاب هایی که برای سازمان ها مفید است را در همبودگاه بارگذاری می کنند، کتاب های بارگذاری شده توسط سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که افراد متخصص در سازمانی به این نتیجه برسند که کتاب مورد نظر می تواند به توانمندسازی سازمان کمک کند ۱۰۰ نسخه از کتاب را پیش خرید می کنند. پس از اینکه تعداد نسخه های پیش فروش شده به ۱۰۰۰ نسخه رسید همبودگاه با هماهنگی ناشران مختلف اقدام به انتشار آن می کند و نسخه های پیش خرید شده در اختیار سازمان ها قرار می گیرد. لوگوی هر سازمانی که ۱۰۰ نسخه از کتابی را پیش خرید کرده باشد بر پشت همه ۱۰۰۰ نسخه قرار داده می شود. همچنین یک صفحه در انتهای کتاب به معرفی سازمان خریدار کتاب اختصاص پیدا می کند. تصور کنید لوگوی شرکت های رقیب در یک جا و بر روی یک کتاب چه تصویر باشکوهی از فرهنگ مشارکت و همکاری را به نمایش می گذارد.
https://hamboodgah.ir/books/

3 پسندیده

حلال فاند

https://halalfund.ir/

2 پسندیده