داده‌ها چگونه باید ارائه شوند که دشمنان از آن سوء استفاده نکنند؟

پاسخ سوال:
شفافیت و داده‌باز تنها به انتشار اطلاعاتی می‌پردازند که حق مردم بوده و انتشار آن‌ها ثمرات قابل توجهی را برای کشور به‌همراه داشته باشد. قوانین و خط مشی های هر حاکمیت و سیاستهایی که هر کشور در رابطه با انتشار اطلاعات و تعریف داده عمومی تعیین میکند،‌ یکی از راههایی است که هر حکومت برای حفظ مصالح کشور خود بکار میگیرد. شفافیت مرزبندی خود با انتشار اطلاعات نظامی، امنیتی و مواردی که به‌نوعی مصالح حیاتی کشور را به خطر می‌اندازند را اعلام و ابراز میکند،‌ اما منعی در انتشار اطلاعاتی که به‌نوعی نمایانگر نوعی ضعف اداری و ساختاری و یا زمینه‌ای از فساد هستند، نمی بیند. باید توجه کرد که وجود درد نشانه‌ی بیماری است. زمانی که بیماری شناخته شود، بدون شک کار برای درمان آن تسهیل می‌گردد و لذا گذاشتن سرپوش بر روی آن درد و انکار آن نمی‌تواند ما را از اثرات سوء بیماری در امان نگه دارد.

با اندکی تأمل درمی‌یابیم که خطری که کشور و نظام ما را در طول این سال‌ها تهدید نموده است، یاوه‌سرایی‌ها و تبلیغات دول غربی و رسانه‌های آن‌ها نیست، بلکه وجود معضل و مشکل در درون جامعه ما است. لذا آن چیزی که باید ما را به هراس اندازد، بلند شدن صدای دشمنان نیست بلکه مشکلی است که ما خود را از حل آن عاجز بدانیم و این عجز است که ما را به‌سوی وابستگی و ضعف سوق می‌دهد.

1 Likes