در رابطه با دسته‌بندی آسیب‌ها و مخاطرات

مخاطرات استفاده نادرست و آسیب‌های استفاده‌ی نابجا

اگر از شفافیت درست استفاده نکنیم، ممکن است دچار چه مخاطراتی شویم؟ و یا اساساً رخداد شفافیت در برخی حوزه‌ها را با بروز چه آسیب‌هایی همراه می‌دانید؟

آنها را در این اینجا درج بفرمائید…

در بخش «ریسک‌ها و آسیب‌ها» از لینک زیر، مواردی ذکر شده است:
http://b.tp4.ir/post/408

با این حال موارد ذکر شده الزاما جامع و مانع نبوده و می‌توان به آنها مواردی هم اضافه نمود.