درآمدی بر صنعت مبارزه با فساد

باسمه تعالی
درآمدی بر صنعت مبارزه با فساد
اقتباسی از مقاله The anti-corruption industry: from movement to institution نوشته Steven Sampson

نکات عمومی

 • فساد به معنای افزایش بروکراسی و نفع شخصی است.
 • صنعت مبارزه با فساد تلاشی است برای خنثی کردن فشارهایی که در ساختار موجب ایجاد فساد و در سطحی بزرگتر صنعت آن شده است.
 • یکی از نقاط آغاز و شکل گیری صنعت مبارزه با فساد، التفات جدی به مقوله فساد بوده؛ به این معنا که برنامه های ضدفساد و اصلاحات مدیریت عمومی به عنوان بخش های اصلی حکمرانی مطلوب تعریف شده است.
 • تحقق صنعت مبارزه با فساد تلاشی است برای پرهیز از سیاست زدگی فعالیت های عمومی و دولتی (فعالیت طبقه حاکم)

صنعت مبتنی بر مکتب

هر صنعتی پیش از شکل گیری و در حین گسترش مبتنی بر یک مکتب نظری است. به طور خاص در مورد مبارزه با فساد سه مولفه کلی مکتب میارزه با فساد را شکل می دهد.

 1. تعریف فساد؛ پاسخ به این سوال که فساد علت ناکارمدی دولت و فقر است یا معلول آن
 2. تحلیل چگونگی به وقوع پیوستن فساد
 3. تحلیل چرایی و چگونگی کنترل و مقابله با فساد

سه اصل صنعت مبارزه با فساد

 1. یکپارچگی
 2. پاسخگویی
 3. شفافیت

محتوای صنعت مبارزه با فساد

صنعت مبارزه با فساد مجموعه ای است از؛

 • اولویت ها
 • سیاستها
 • مقرره گذاری ها
 • کنوانسیون ها و قواعد بین المللی
 • واحد های آموزشی و ترویجی
 • فعالیت های نظارتی

منابع صنعت مبارزه با فساد

منابعی که در صنعت مبارزه با فساد مورد نظر قرار گرفته و ناظر به هر یک طراحی و برنامه ریزی صورت می گیرد، عبارت است از؛

 1. سرمایه
 2. دانش
 3. مردم

بازیگران صنعت مبارزه با فساد

 1. دولت ها
 2. سازمانهای عمومی
 3. بخش خصوصی
 4. سازمان های مردم نهاد
 5. رسانه ها
 6. شهروندان

چند نکته کلی در مورد فعالیت این بازیگران باید در نظر داشت؛

 • راه حل و راهبرد اصلی فعالیت در صنعت مبارزه با فساد صرفا قانون و مقرره گذاری نیست.
 • جامعه علمی نیز در این صنعت باید در یک تعامل دو سویه همراه شوند تا بتوان بانک های علمی این صنعت را با هدف ارزیابی ریسک ها، معرفی بهترین روش ها، مدلسازی و… شکل دهند.
 • در فعالیت این بازیگران باید رقابت توامان و در عین همکاری اتفاق بیافتاد تا در نهایت اکوسیستم مبارزه با فساد در سطح جامعه شکل بگیرد.

راهکارهای عملیاتی ای بازیگران را می توان در مسیرهای زیر برنامه ریزی نمود:

 1. اعلام قصد و اراده جمعی و تعاملی بازیگران برای مبارزه با فساد
 2. ایجاد و امضای توافقنامه میان بازیگران
 3. تلاش برای الزام و نظارت بر تفاهمات به وسیله نهادهای دولتی و سمن ها
 4. ایجاد ائتلاف نظارتی میان جامعه مدنی و بخش خصوصی
3 Likes