شفافیت قراردادها در ایران

ثبت تجارت شفافیت قراردادها در ایران


فهرست :

1 Likes

فهرست معاملات سامانه ستاد، اطلاعات معاملات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در لینک زیر از سامانه‌ی ستادایران منتشر شده است:
https://www.setadiran.ir/setad/cms/setadTransactions#top

مصوبه‌ی ارزشمند شورای اسلامی پنجم شهر تهران با عنوان «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری»، مصوب 1397/03/01

مشاهده در سامانه‌ی جامع مصوبات شورای شهر تهران

تکمله: این مصوبه در ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد. (لینک)

1 Likes