نفشه آنلاین جرم و جنایت

از دوستان کسی در خصوص نقشه آنلاین جرم و جنایت تحقیقاتی داشته؟

در سایت اندیشکده، یک مطلب در این خصوص اومده: نقشه‌ی جرم شهری، راهکاری موثر برای پیش‌گیری از وقوع جرم :: اندیشکده «شفافیت برای ایران» که نوشته آقای حسین وضعی است.

خود آقای وضعی یا دیگران کاری در این خصوص انجام دادند؟

یک ارتباطی با نیروی انتظامی گرفتم و گفتند اگر بتونیم یک سری از مسئولین رو در این زمینه آگاه کنیم، حاضر هستند که همچین کاری روانجام بدن. از دوستان کسی میتونه کمک کنه؟