فهرست قوانین ناظر به مبارزه با فساد

آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/879741

1 پسندیده

نگاهی به قوانین و مقررات سلامت اداری و مبارزه با فساد

ghavanine fesad2.pdf (74.5 کیلوبایت)