منابع علمی با موضوع شفافیت شهرداری

مقالات و منابع علمی با موضوع شفافیت شهرداری در اینجا جمع آوری می شود.

Motivation Perspectives on Opening up Municipality Data

Motivation_Perspectives_on_Opening_up_Municipality.pdf (1.1 مگابایت)

در خصوص ابعاد انگیزشی شهرداری‌ها در اجرای سیاستهای داده باز
@Khani
@Sanaei

چکیده رو که نگاه کردم، بحث رابطه‌ی اندازه‌ی شهرداری و تمایلش به انتشار داده بود

شهرداری ها رو از لحاظ اندازه تقسیم بندی و تحلیل می کنه و در نهایت پیشنهاداتی به سیاستگذاران برای هر کدوم میده. قسمت پیشنهادات به نظرم رسید ممکنه به درد بخوره در تعامل با شهرداری و شورای شهر.

1 پسندیده

[right]Budget Transparency in Local Government[/right]
[right]شفافیت بودجه در دولت محلی[/right]

این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی جمعیتی ، سیاسی ، بودجه و اقتصادی می پردازد که بر شفافیت نهادهای محلی تأثیر می گذارد. برای انجام این مطالعه ، از اطلاعات ارائه شده در سایت سازمان شفافیت بین المللی اسپانیا در سال 2012 ؛ داده های شاخص شفافیت برای 110 شهرداری بزرگ اسپانیا انتخاب شده است.
نتایج نشان می‌دهد که عدم تعادل بودجه و جمعیت، بر افزایش سطح شفافیت تاثیر می گذارد. درمقابل، عواملی مانند سرانه بدهی، بیکاری و سرمایه استان، بر کاهش سطح شفافیت تاثیر می گذارد.

2014 - Budget Transparency in Local Government.pdf (619.4 کیلوبایت)

2 پسندیده

[center]معرفی کتاب[/center]

[center]Tools to Support Transparency in Local Governance[/center]
[center]ابزارهایی برای حمایت شفافیت در حکومت محلی[/center]

[center]سال انتشار: 2004[/center]

2004 - Tools to support Local Governance.pdf (1.7 مگابایت)

1 پسندیده

مطالعه موردی
بهبود اداره امور و ارائه خدمات شهرداری از طریق شفافیت در کوتور ، مونته نگرو

دانلود گزارش مطالعه »»»

Case-Study-CDT-Montenegro.pdf (480.4 کیلوبایت)