گزارش‌هایی پیرامون شفافیت در نظام مالیاتی

گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در رابطه با شفافیت در نظام مالیاتی (اسفند 97):

بارگیری چکیده و متن کامل گزارش از طریق این لینک از سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

تهیه گزارش توسط: @mohaj

2 پسندیده