معرفی پژوهشگران برجسته حوزه فساد

در این مبحث، برجسته ترین و اثرگذارترین پژوهشگران و نظریه پردازان (داخلی و خارجی) حوزه فساد از رشته های علمی مختلف حوزه های مختلف شناسایی و معرفی می شوند. این کار با هدف آشنایی با این شخصیت ها و شناخت خط فکری آن ها انجام می شود

سوزان رُز آکرمن (Susan Rose-Ackerman)

متولد 1942 نیویورک آمریکا، استاد بازنشسته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ییل آمریکا
حوزه های تخصصی: فساد سیاسی، قوانین اداری، سیاست های نظارتی و غیره
برخی از مهمترین آثار:

“The economics of corruption”. Journal of Public Economics 4.2 (1975): 187-203.

The Economics of Corruption: a study in political economy . New York: Academic Press, 1978.

Corruption and government: Causes, consequences, and reform . Cambridge University Press, 1999.Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform , 2nd edition, with Bonnie J. Palifka, Cambridge UK: Cambridge University Press, 2016.

Anti-Corruption Policy: Can International Actors Play a Constructive Role? (with Paul Carrington), Durham, NC: Carolina Academic Press, 2013

Greed, Corruption and the Modern State (with Paul Lagunes), Cheltenham UK and Northhampton MA: Edward Elgar, 2015.

خانم آکرمن از برجسته ترین پژوهشگران حوزه فساد به شمار می روند که از اواسط دهه ی 1970 تا کنون به طور تخصصی در این زمینه مشغول پژوهش بوده است. یکی از آثار ایشان به زبان فارسی نیز ترجمه شده است.
«فساد و دولت: علت‌ها، پیامدها و اصلاح»، مترجم منوچهر صبوری، ناشر پردیس دانش، 1385
لینک ویکی پدیا آکرمن
صفحه آکرمن در دانشگاه ییل
3 پسندیده