نمونه‌های جهانی از قرارداد باز

در این پست قصد جمع‌آوری موضوعات مرتبط با شفافیت قراردادها و نمونه‌های جهانی این حوزه را داریم
قالب کلی یک گزارش:

  • عکس
  • لینک
  • توضیح کوتاه

سایت inside gov که اطلاعات قراردادها عمدتا در آمریکا و انگلستان مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد:

http://government-contracts.insidegov.com/

اطلاعات بسیار ریز و جزئی از هر قرارداد:
مثلا این قرارداد خانم علی‌نژاد