در رابطه با دسته‌بندی تالار گفت‌وگو

هر آنچه که مرتبط بشود به انجمن در این دسته بندی قرار می‌گیرد. در این دسته تلاش میکنیم به سوالات و گفت و گوهای شما پیرامون این انجمن صحبت کنیم.
چه موضوعاتی از پرداختن به آن در انجمن غفلت شده است؟
چرا انجمن شفافیت برای ایران را انجمن خوب یا بدی می‌دانید؟

و هر سوال / انتقاد / پیشنهادی که فکر میکنید این انجمن با پاسخ به آن بهتر و مفیدتر جلو خواهد رفت پذیرا خواهیم بود.