پژوهش‌های داخلی در حوزه تعارض منافع

پژوهش‌های داخلی در حوزه تعارض منافع شامل، مقالات، پایان‌نامه‌ها، گزارشات پژوهشی …

چکیده:
هدف از این پژوهش، بررسی و احصای مصادیق تعارض منافع در برخی سمت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در این تحقیق، جهت نیل به این هدف، از مصاحبه با افراد مرتبط با حوزه سلامت و همچنین مستندات مربوط به شرح وظایف محوّل شده به سمت‌های تحت بررسی استفاده شد و با تطبیق تعریف استاندارد و مورد قبول عموم صاحب‌نظران از تعارض منافع با شرح وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مناصب، مصادیق تعارض منافع در هر یک از آنها برشمرده شده است. نتایج حاصل نشانگر این است که منشأ غالب مصادیق تعارض منافع در حیطه‌ی بررسی شده را می‌توان در 3 دسته جای داد. یک آنکه وظایف محوّل شده به سمت‌های تحت بررسی به گونه‌ای است که سهامداری، مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نهادهای خصوصی تجاری مرتبط با حوزه‌ی سلامت برای مسئولین موجب ایجاد تعارض منافع می‌شود. دلیل دوم آن است که حضور افراد ذی‌نفع در نظام سلامت مانند پزشکان، سر منشأ تعارض منافع است و در نهایت، ایرادات ساختاری همچون تلفیق ناظر و منظور یا سیاستگذار و مجری، دلیل دیگری برای عمده‌ترین تعارضات منافع موجود است.

1 پسندیده

document-2.pdf (5.0 مگابایت)

تعارض منافع در داوري بین المللی با تأکید بر اصول راهنماي کانون بین المللی وکلا

تعارض-منافع-در-داوري-بين-المللي-با-تاكيد-بر-اصول-راهنماي-كانون-بين-المللي-وكلا.pdf (294.3 کیلوبایت)

حقوق را جدی بگیریم

(جای خالی قانون مدیریت تعارض منافع در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم)
سید مصطفی محقق داماد، محمد درویش‌زاده
نوع مقاله: علمی-پژوهشی


بارگیری مقاله: حقوق را جدی بگیریم.pdf (5.9 مگابایت)

2 پسندیده
2 پسندیده