پیشنهادها برای ارتقای سامانه جمع‌نویسی

سامانه جمع‌نویسی آماده مشارکت‌جویی اولیه است.در این موضوع نظرات شما را برای بهبود این سامانه پذیراییم…

با تشکر از دست اندار کاران محترم این سامانه. بنده از مشارکت کنندگان در سامانه هستم. ظاهرا نظراتی که در خصوص مواد و بندها داده می شود قابلیت ویرایش ندارد. اگر ممکنه این آپشن رو هم به سامانه تون اضافه بفرمایید. موفق باشید.

3 Likes

در زمان بررسی هر ماده، بخش مربوطه در Navigation bar سمت راست متن رنگی شود تا مشخص شود الان در کدام بخش از قانون هستیم. الان وقتی از داخل متن با گزینه “بعدی” به بخش بعد منتقل می شویم این اتفاق نمی افتد.

2 Likes

اگر امکان ویرایش فعلا نیست،‌ حداقل امکان حذف نظر/ پیشنهاد/ بازنویسی فراهم گردد. این امکان بسیار ضروری است.

2 Likes