تلاش‌ها برای ابطال مصوبه‌ی مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران - مصوب 970710

پس از تصویب مصوبه‌ی مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، توسط شورای اسلامی شهر تهران، تاکنون تلاش‌های مختلفی به منظور ابطال برخی از مواد آن (بطور خاص ماده 7 آن) صورت گرفته که نتیجه‌ی برخی از احکام آن در ادامه می‌آید.

مقدمه: متن ماده 7 مصوبه

ماده هفتم (7):
کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تا زمانی که رابطه استخدامی آن‌ها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ‌یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند.

تبصره:
شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این مصوبه، فهرست کارکنان دارای پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان شهر تهران را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد. همچنین لیست کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان شهر تهران را به‌عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی اعمال نماید.

دسترسی به متن کامل مصوبه: مديريت تعارض منافع در شهرداري تهران

980311 - رای دیوان - شعبه 12

دادنامه به شماره 9809970903800591به شماره پرونده 9809980905800320 شاكي : مهيار حسن بابائي درخصوص صدور دستور موقت مبني بر توقف اجراي ماده هفتم دستورالعمل مصوبه نود و يكمين دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران

متن رای دادگاه: 980311 - رای دیوان - شعبه 12 (1.9 مگابایت)


980321 - قرار دیوان - شعبه 6

دادنامه به شماره 9809970903000626 به شماره پرونده 9809980905800386 شاكي : امين فخر آور و حسين لاليان - عليرضا جعفري - حميدرضا عزيزي - مسعود عزيزي - محمد مولاخواه خليل آبادي - مصطفي عبداله پور- مهدي پرويزي و حميد فخاري گلپايگاني در خصوص تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر توقف عمليات

متن رای دادگاه: 980321 - قرار دیوان – شعبه 6 (1.4 مگابایت)

980328 - قرار دیوان - شعبه‌ی 6

دادنامه به شماره 9809970903000745 به شماره پرونده 9809980905800414 آرمين افخمي - امير عباس راستجو - جواد خسروآبادي - سعيد اكباتان - فرهاد شريفي - عليرضا جهانشاد - حميدرضا مجيدي و محمود اعلائي صدر

متن رای دادگاه: 980328 - قرار دیوان – شعبه 6 (1.6 مگابایت)

2 پسندیده