پروژه های فیل سفید در ایران

The most visible sign of the adverse impact of corruption are ‘white-elephant projects’,
that is, projects that totally disregard public demand or that are wrecked shortly after completion (Mauro 1997

منظور از پروژه فیل سفید، پروژه ها و برنامه هایی است که انتظارات را براورده نکرده است ولی همچنان بر آن اصرار می ورزیم.

دقیقا شبیه کسی که توی جمع می خوره زمین، بقیه مسیرو سینه خیز میره!!

آیا نمونه هایی از آن در ایران سراغ دارید؟؟

4 پسندیده

در اقتصاد سیاسی هم از اصطلاح فیل سفید استفاده می‌شود بدین شکل که برخی سیاستمداران روی پروژه‌هایی اصرار می‌ورزند که هزینهٔ زیادی برای ملت به بار آورده اما ارزش‌افزودهٔ چندانی در تولید ناخالص داخلی نداشته است (پروژهٔ مسکن مهر یکی از این‌گونه فیل‌های سفید در اقتصاد سیاسی ایران است.)

1 پسندیده

وجه تسمیه

The term is derived from a traditional Asian practice of a monarch owning a white elephant; the elephant was considered sacred, but it was very costly and impractical to own

Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/white-elephant.html

1 پسندیده

پروژه‌ی مونوریل قم

3 پسندیده

طرح تحول سلامت

برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به :

https://www.mashreghnews.ir/news/732592/

1 پسندیده

انرژی هسته ای :smiley:

… ملی
(خودرو، سیستم عامل، تلفن همراه، رمزارز و …)

1 پسندیده

کنکور
دانشگاه آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی
دانشگاه های سراسری

1 پسندیده