تثبیت و تکمیل اطلاعات میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان مجلس

همان طور که می‌دانید یکی از دستاوردهای مهم کمپین شفافیت آراء، انتشار داوطلبانه اطلاعات میزان مشارکت و حضور و غیاب نمایندگان در مجلس شورای اسلامی است. این اطلاعات از آبان‌ماه 1397 به صورت منظم منتشر شده است و در آخرین گزارش مجلس که مربوط به خرداد 1398 می‌باشد(اینجا)، از مجموع 290 نماینده مجلس، 105 نماینده اطلاعات حضور و غیاب و صد نماینده اطلاعات میزان مشارکت خود را به صورت داوطلبانه منتشر کرده‌اند. که این رقم نشان‌دهنده‌ی مشارکت یک سوم از نمایندگان در انتشار داوطلبانه اطلاعات است.

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و جایگزینی نمایندگان، احتمال زیادی دارد که انتشار این اطلاعات چه در مورد نماینده‌های جدید و چه در مورد نماینده‌هایی که هم اکنون در طرح مشارکت دارند و احتمال حضورشان در مجلس آینده هست، متوقف شود که این اتفاق، ضربه بزرگی به شروع روند شفافیت در مجلس خواهد بود.

سؤال مشخص این است که چه راهکارهایی برای پیشرفت و بهبود انتشار داوطلبانه اطلاعات میزان مشارکت و حضور و غیاب وجود دارد تا انتشار این اطلاعات تبدیل به یک فرهنگ شده و راه شفافیت مجلس را باز کند. لطفا پیشنهادهای خود را در ادامه این پست درج کنید.
سپاسگزارم

3 پسندیده