در رابطه با دسته‌بندی ترویج

ایده‌هایی برای ترویج و توسعه گفتمان شفافیت

چه ایده‌هایی برای ترویج و تبدیل شفافیت به یک گفتمان وجود دارد؟ آیا ممکن است ایده‌هایی وجود داشته باشد که در رابطه با مدل کسب‌وکار آن هم تمهید شده باشد؟