تصویب شاخص‌های مختلف شفافیت در مجلس به چه مقدار رای نیاز دارد؟!

نگرانی که در حوزه شفافیت آرا نمایندگان وجود داشته و دارد در این مورد بوده‌است که طرح شفافیت‌آرا اگر به صحن علنی مجلس برای بررسی هم برسد چون باید در آیین‌نامه‌تغییر ایجاد کند نیاز به دوسوم آرا دارد که کار را برای تصویب سخت می‌کند
این نگرانی در مورد تصویب قوانین در مورد شاخص‌های مختلف شفافیت‌مثل‌حضور‌و غیاب‌ و … هم می‌تواند وجود داشته‌باشد
اما بررسی قانون اساسی و ماهیت‌آیین‌نامه‌‌ها نشان می‌دهد آیین‌نامه‌ها و از جمله آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید شامل موضوعاتی باشند که شیوه‌ و سازوکار انجام یک امر مثل استیضاح، سوال، تصویب یک قانون و … را مشخص کنند در حالی که اصل حق استیضاح، سوال و … در آیین‌نامه نیست و اصلا ماهیتا‌ آیین‌نامه‌‌ای نیست
با همین استدلال حق مردم در آگاهی از حضوروغیاب، آرا ، مذاکرات کمیسیون‌‌ها و … یک مسئله‌ی آیین‌نامه‌ای نیست و اصل آن می‌تواند در قالب قانونی مثلا تحت عنوان شفافیت‌مجلس بدون نیاز به دوسوم آرا نمایندگان تصویب شود
فقط شیوه‌ی پیاده‌سازی و سازوکار اجرای آن آیین‌نامه‌ای است که باید در آیین‌نامه بیاید و نیاز به دوسوم‌آرا دارد
برای خواندن مطلب بیشتر و استدلالات در این حوزه شمارو به خوندن مقاله زیر دعوت میکنم:
معیارها‌ی تشخیص احکام با ماهیت آیین نامه داخلی مجلس.pdf (354.2 کیلوبایت)